2022-02-14 Årsmöte

Årets viktigaste möte i föreningen är årsmötet. I år hade Coronarestriktionerna lättat så pass att mötet kunde genomföras i Magnethuset. 14 medlemmar deltog. Styrelsen blev i stort sett oförändrad. Vid efterföljande konstituerande möte blev Tony Saers ny sekreterare. Mats Mattsson som varit sekreterare i 21 år trädde på egen begäran tillbaka till ordinarie ledamot. Revisorerna Johnny Rönnberg och Anders Bohlin omvaldes på 1 år. Även valberedningen Hans-Eric Barner och Bernt Balkh omvaldes på 1 år.

OrdförandeVice ordförandeSekreterareKassörLedamotLedamotLedamotLedamot
Katarina ArtPeter MattissonTony SaersGunnar LövsundMats MattssonGöte FlodqvistHåkan LundbergAnton Vannesjö
Kvarstår 1 årKvarstår 1 årKvarstår 1 årNyval 2 årNyval 2 årKvarstår 1 årKvarstår 1 årKvarstår 1 år

 

Verksamhetsberättelse, bokslut och årsmötesprotokoll finns tillgängliga på hemsidan.

Vid årets slut 2021 var vi 260 medlemmar.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar