ASP-nytt

Utgiven av Astronomiska Sällskapet Pleiaderna (ASP)
ASP var föregångare till STAR (se STARs historia)

 

  ASP-nytt nummer 12 1977

Innehåll i nr 12 – 1977

 • Observationssektionen
 • Observationer
 • Vad är radioastronomi? del 5
 • Vår tids science fiction
 • Astronomin genom tiderna, del 2
  ASP-nytt nummer 11 1977

Omslag: H-R diagram

Innehåll i nr 11 – 1977

 • En ny planet
 • Astronomin genom tiderna, del 1
 • Observationssektionen
 • Något om kometer
 • Något om vita dvärgar, del 3
  ASP-nytt nummer 10 1977

Omslag: Voyager

Innehåll i nr 10 – 1977

 • Voyagerexpeditionerna
 • Observationer
  ASP-nytt nummer 9 1977

Omslag: kupolbyggnaden till Hale-teleskopet

Innehåll i nr 9 – 1977

 • Astronomisk blandning
 • Saturnus, del 2
 • Vita dvärgar, del 2
 • SUAA-kongressen 1977
  ASP-nytt nummer 8 1977

Omslag: En tänkt modell av förmörkelsevariabeln
β Lyrae

Innehåll i nr 8 – 1977

 • Radioastronomi, del 5
 • Solförmörkelser på andra planeter
 • Astronomisk blandning
 • Observations-sektionen
 • Saturnus, del 1
  ASP-nytt nummer 7 1977

Omslag: Dehli-observatoriet i Indien

Innehåll i nr 7 – 1977

 • Astronomisk blandning
 • ASP-testen
 • Vita dvärgar, del 1