2021-11-01 Workshop om PixInsight

Ännu en aktivitet ledd av vår flitige medlem Håkan Lundberg. För den avancerade astrofotografen är PixInsight ett kraftfullt verktyg för att efterbehandla de råbilder som tagits en stjärnklar natt. Programmet betingar ett pris på c:a 3000 kr. Med alla sina funktioner kan det naturligtvis ta sin tid att lära sig programmet, men dels finns det hjälp i boken Inside PixInsight av Warren A. Keller, dels finns bra tutorials på Youtube. Man kan lägga upp egna scripts för olika processteg för att underlätta hanteringen.

Text: Gunnar Lövsund

2021-10-18 Workshop om N.I.N.A.

Nighttime Imaging ’N’ Astronomy (N.I.N.A.) är ett gratisprogram för astrofotografering som Håkan Lundberg har provat och berättade om. Programmet används för att med datorn styra kamera, filterhjul, teleskopmonteringen och annan utrustning. Det kan utföra Plate solving, dvs känna igen var på himlen en bild är tagen för att underlätta att hitta önskat objekt. Programmet kan räkna ut optimal exponeringstid med hänsyn till himlens kvalitet. Automatisk uppsökning och foto av flera objekt är också möjlig. Sammantaget verkar det vara ett komplett program för astrofoto med massor av funktioner. Och dessutom gratis!

Text: Gunnar Lövsund

2021-10-11 Workshop om PHD2

Håkan Lundberg ledde ett samtal om autoguidningsprogrammet PHD2 och några åtminstone för mig okända funktioner i programmet. För de oinvigda så används PHD2 för att se till att teleskopmonteringen hålls stabilt inriktad mot en guidestjärna under den tid en långtidsexponering pågår. Ur de loggfiler som skapas i PHD2 går det att utläsa mycket om den använda monteringens fel och brister. Bl. a. storlek på det periodiska felet beroende på kugghjul i monteringen eller backlash. Håkan nämnde att backlash-fel kan man glömma om man guidar med rätt fart (0,5 till 0,85 gånger RA-drivningen). Med programmet PHD2 Log Viewer kan man göra frekvensanalys och få statistik ur de loggade kurvorna.

En intressant funktion i PHD2 är möjligheten till multistar guiding. Genom att guida på flera stjärnor minskar inverkan av seeingen.

Jag upplevde det som att en helt ny värld inom guidning öppnade sig. Tyvärr var vi bara 3 initierade deltagare i workshopen. Några nya medlemmar lyssnade också.

Text: Gunnar Lövsund

Regler för våra träffar i Magnethuset under våren

Nu har folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer. Följande gäller i Magnethuset:

Var gärna fullvaccinerad när du kommer till STARs aktiviteter, men det är inget krav. Nu har vi tagit bort kravet på munskydd för alla besökare men sprita gärna händerna.

Dessutom så ökar vi antalet besökare i Magnethuset till max 30 personer.

Om du känner dig det minsta sjuk så stanna hemma.

 

2021-09-25 Astronomins Dag Och Natt

Varje år deltar STAR i likhet med många andra astronomiföreningar, institutioner i detta evenemang som koordineras av Svenska Astronomiska Sällskapet. STAR höll öppet hus och bjöd på kortare föredrag om astronomi och visning med vårt teleskop i Magnethuset. Tony Saers ansvarade för vårt deltagande och berättade med stor entusiasm till vår bildserie. I kupolen fick besökarna titta genom teleskopet på Jupiter, Saturnus och månen då det för ovanlighetens skull var stjärnklart. På gården hölls en konsert som stundtals gjorde det svårt att berätta om observatoriet för gästerna. Antalet besökare var mindre än vanligt, kanske beroende på corona-pandemin.

Text: Gunnar Lövsund