Vår tidning

STELLA är STARs klubbtidning och innehåller artiklar som medlemmarna själva skriver. Tidningen utkommer med 3 nummer/år.

Manusstopp

Manusstopp för STELLA nr 1 är den 27 februari. För nr 2 är det den 27 juni och för nr 3 den 27 oktober.

Skriv i STELLA!

STELLA görs av medlemmar för medlemmar. Detta förutsätter att vi som medlemmar tar och skickar in artiklar och bilder för annars blir det ingen tidning. Man behöver inte vara någon journalist för att skriva en artikel eller en mästerfotograf för att ta en bild och skicka in. Det behöver heller inte vara någon lång artikel eller någon mirakelbild. Det viktiga är att så många som möjligt fyller STELLA med artiklar och bilder om astronomi eller rymdfart.

Om du tänker efter finns det säkert något du kan skriva om eller någon bild du kan ta. För det är vi medlemmar som gör STELLA. Med andra ord: greppa pennan eller ta kameran och hjälp till att fylla STELLA – vår tidning!

Hur får jag in en artikel i STELLA?

Till att börja med kan du ta kontakt med redaktören Bertil Forslund eller redaktionsrådet och fråga om det du tänker skriva passar in. Detta är inte obligatoriskt men kan vara bra.

Vi i redaktionsrådet (Gunnar Lövsund och Göte Flodqvist) hjälper gärna till med layouten på din artikel, om du så önskar. Då räcker det om du skriver en oformaterad råtext och gör bilderna i JPEG, så kan vi diskutera fram en layout som passar i tidningen. Alternativt kan du göra en färdig A4-sida enligt formatet som anges nedan.

När du har skrivit din artikel kan du göra på något av följande sätt:

  • e-posta den till redaktören eller någon i redaktionsrådet. Helst som WORD-fil, gärna även PDF. Bilder bifogas i JPEG (max 1 Mb).
  • skicka artikeln i ett brev till redaktören. Gärna både på en CD-ROM/USB-minne och utskrivet.
  • lämna artikeln i redaktörens brevlåda i Magnethuset. Gärna både på en CD-ROM/USB-minne och utskrivet.

Detaljer om STELLA

Medlemstidningen skickas ut tre gånger per år. Manusstopp för nr 1 är 27 februari, för nr 2 är det 27 juni och för nr 3 är det 27 oktober. Utskicket med nr 2 bifogar höstprogrammet för aktuellt år. Nr 3 innehåller kallelsen till påföljande årsmöte och vårprogrammet för kommande år. Framsidan och baksidan trycks i färg. Normalt är sidoantalet 20. Materialet är av tradition egenproducerat, även om någon bild eller illustration kan ha ett oklart ursprung och slinka igenom. Vi direkt­kopierar inte Internetmaterial. Artiklar om dagsaktualiteter passar naturligtvis inte särskilt bra, med tanke på utgivningstakten.

Artikelformat

Vid framställningen av STELLA använder redaktionen normalt följande format:

Rubrik med vänsterjusterade kapitäler med 26 punkters storlek. Författarens namn (text och bild) anges i 11 punkters kursiv stil omedelbart under artikelrubriken och vänsterjusteras. Brödtexten skrivs med två spalter (ca 20 mm (vänster marginal) + 80 (spaltbredd) + 10 (spalt­mellanrum) + 80 (spaltbredd) + 20 (höger marginal)) och med typsnittet Times New Roman med storleken 11 punkter. Gärna rak högermarginal.

Personnamn i artiklar/bildtexter skall alltid anges med både för- och efternamn.

Artikelförfattaren behöver inte bry sig om ovanstående format. Det är fritt att skriva som man vill. Redaktionen åtar sig att anpassa till gängse format och att korrigera stavfel etc. Artiklar ska helst vara skrivna med MS Word eller Open Office Writer med bilder i JPEG-format. Redigerade artiklar brukar skickas till författaren för godkännande innan publicering.

Kontaktuppgifter

Aktuella kontaktuppgifter till redaktionsrådet och redaktören finns i STELLA och här på hemsidan eller skriv direkt till stella@starastro.org!