Bli medlem

Som medlem i STAR får du tidningen STELLA med artiklar om vad som syns på himlen, vad som händer i klubben, diskussioner om teleskop och annan utrustning, litteratur etc, skrivna av våra egna medlemmar.

Vi arrangerar observationskvällar (-nätter) på någon riktigt mörk plats för att titta på himlen med egna kikare och teleskop. Som medlem får du även tillgång till STARs medlemssidor på Internet.

Du blir medlem i STAR genom att betala in årsavgiften på Plusgiro 70 87 05 – 9. För år 2022 är avgiften 100 kr för personer yngre än 26 år och 180 kr för övriga. För att även bli medlem i Svenska Astronomiska Sällskapet och få tidningen Populär Astronomi lägger du till 120 kr om du är yngre än 26 år eller 220 kr för övriga. Detta förmånliga erbjudande (rabatt 80 kr) gäller endast STAR-medlemmar, som betalar avgiften till STARs Plusgirokonto. Glöm inte att ange namn, adress, gärna även födelseår, mailadress och telefon samt om du är ny medlem. Betalning efter 1:a oktober gäller för resten av innevarande år samt påföljande år.

Ta en titt på vår FAQ för mer information.