Bli medlem

Som medlem i STAR får du tidningen STELLA med artiklar om vad som syns på himlen, vad som händer i klubben, diskussioner om teleskop och annan utrustning, litteratur etc, skrivna av våra egna medlemmar.

Vi arrangerar observationskvällar (-nätter) på någon riktigt mörk plats för att titta på himlen med egna kikare och teleskop. Som medlem får du även tillgång till STARs medlemssidor på Internet.

Du blir medlem i STAR genom att betala in årsavgiften på Plusgiro 70 87 05 – 9. För år 2024 är avgiften 100 kr för personer yngre än 26 år och 200 kr för övriga. För att även bli medlem i Svenska Astronomiska Sällskapet och få tidningen Populär Astronomi lägger du till 150 kr om du är yngre än 26 år eller 260 kr för övriga. Detta förmånliga erbjudande (rabatt 90 kr) gäller endast STAR-medlemmar, som betalar avgiften till STARs Plusgirokonto. Glöm inte att ange namn, adress, gärna även födelseår, mailadress och telefon samt om du är ny medlem. Betalning efter 1:a oktober gäller för resten av innevarande år samt påföljande år.

Ta en titt på vår FAQ för mer information.

 

För dem som hellre vill betala med Swish så går det bra att använda QR-koderna nedan.

Betalar du med Swish behöver kompletterande uppgifter, t.ex. namn, post- och e-postadress, etc. lämnas via e-post till kassor@starastro.org

 

  Medlemskap STAR 2024, vuxen  200:-STAR = Stockholms Amatörastronomer
  Medlemskap STAR + SAS 2024, vuxen   460:-SAS = Svenska Astronomiska Sällskapet
  Medlemskap STAR 2024, ungdom < 26 år 100:-STAR = Stockholms Amatörastronomer
  Medlemskap STAR + SAS 2024, ungdom   250:-SAS = Svenska Astronomiska Sällskapet