Polaris

Utgiven av Stockholms Amatörastronomiska Klubb (SAK) 1966-1988
SAK var föregångare till STAR (se STARs historia)

  Polaris nummer 53

Foto: Lennart Dahlmark

Innehåll i nr 53 – Januari 1988

 • Årsmöte
 • Astronomiskolan, del 4
 • Astronomisk almanacka
 • Programtipset
  Polaris nummer 52

M11
Foto: Lennart Dahlmark

Innehåll i nr 52 – September 1987

 • Stjärnträffen 1987
 • Observationer från Ingarö
 • Astronomiskolan, del 3
 • Schmidt-teleskopet
 • Astronomisk almanacka
 • Program-tipset
  Polaris nummer 51

Svanen
Foto: Göte Flodqvist

Innehåll i nr 51 – Juni 1987

 • Observationsutflykt
 • SAAF-kongress i Borlänge
 • Nytt liv åt Stockholms gamla observatorium
 • Astronomiskolan, del 2
 • Astronomisk almanacka
 • Kameravridare 1
 • Kameravridare 2
  Polaris nummer 50

NGC 6863
Foto: Lennart Dahlmark

Innehåll i nr 50 – Januari 1987

 • Astronomiskolan, del 1
 • Stjärnhimlens myter
 • Astronomisk almanacka
 • Människan i rymden
 • Degenererad Fermi-gas i vita dvärgar och neutronstjärnor
  Polaris nummer 49

Vintergatans centrum i Skyttens stjärnbild
Foto: Tomas Jürisoo

Innehåll i nr 49 – Oktober 1986

 • Astronomi, en riktig naturvetenskap
 • Grundkurs i astronomi
 • Sverige i rymden
 • Observatoriet i Djursholm
 • Observationer från Kreta
 • Polinställning av teleskop
 • Vintergatans rörelse i universum
 • Astronomisk almanacka
 • Vintergatan
  Polaris nummer 48

Komet Halley
Foto: Tomas Jürisoo

Innehåll i nr 48 – Juni 1986

 • Besök på Bofors Aerotronics
 • Om vetenskapens utveckling
 • Öppet brev från klubben till amerikanska ambassaden
 • Vintergatan
 • Astronomisk almanacka
 • Den “saknade” ringen funnen?
 • Plasma, vad är det? – del 2
 • Kiruna framtidsstaden
  Polaris nummer 47

“Komethysterin”

Innehåll i nr 47 – Januari 1986

 • Halleys komet vintern och våren 1986
 • Observatoriet mitt i stan kan bli ett levande museum
 • Okularet – litet men viktigt
 • Plasma, vad är det? – del 1
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 46

Komet West
Foto: Tomas Jürisoo

Innehåll i nr 46 – September 1985

 • Halleys komet 1985
 • Stjärnträffen -85
 • Aktuella böcker
 • Total månförmörkelse
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 45

Totala solförmörkelsen i Kenya 1980
Foto: Odd Bolin

Innehåll i nr 45 – Juni 1985

 • Vetenskap – bra, dålig och falsk
 • Astronomiska nyheter
 • Årsmötet 1985
 • Astronomisk almanacka
 • Sveriges största amatörteleskop
  Polaris nummer 44

Innehåll i nr 44 – Februari 1985

 • “Microgravity Science” del 2
 • Emanuel Swedenborg, en förbisedd(?) 1700-tals-kosmolog
 • Norrsken
 • Astronomisk almanacka
 • I stället för almanacka…
  Polaris nummer 43

Innehåll i nr 43 – September 1984

 • “Microgravity Science” del 1
 • Giotto – möte med Halleys komet
 • S.A.K. – 20 år
 • Radioteleskopet i Saltsjöbaden
 • S.A.K. idag 1983
 • Om huset på Observatoriekullen
 • Astronomiska nyheter
 • Astronomisk almanacka
 • Interferometern som ett optiskt teleskop
  Polaris nummer 42

Innehåll i nr 42 – Juni 1984

 • Radioastronomins tidiga historia
 • Om huset på Observatoriekullen
 • Senaste nytt om teleskopbyggena på Kanarieöarna
 • Byggtipset
 • Iras – observationer från rymden
 • Rapport från astronomikongressen 1984
 • Astronomiska nyheter
 • Astronomisk almanacka
 • Stjärnklart
  Polaris nummer 41

Innehåll i nr 41 – 1983

 • Träff under stjärnorna
 • Noterat
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 40

Innehåll i nr 40 – 1983

 • Sommar m.m.
 • Plejaderna
 • Astronomisk almanacka
 • Böcker
  Polaris nummer 39

Innehåll i nr 39 – 1983

 • Teleskoprenovering
 • Krabbnebulosan
 • Kosmos på riktigt
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 38

Innehåll i nr 38 – 1982

 • SAAF
 • Stjärnträff
 • Astronomiskt nytt
 • Medlemsavgift
  Polaris nummer 37

Innehåll i nr 37 – 1982

 • Förbättra ditt teleskop!
 • Astronomisk almanacka
 • Kosmos
  Polaris nummer 36

Innehåll i nr 36 – 1982

 • S.A.K. förr och nu
 • Total månförmörkelse
 • Tips
 • Observationstips
 • Observationsresurser
 • Noterat
  Polaris nummer 35

Innehåll i nr 35 – 1982

 • Att beräkna exponeringstider
 • Noterat
  Polaris nummer 34

Innehåll i nr 34 – 1981

 • Hänt under hösten
 • Astronomisk almanacka
 • Teleskoprenovering
 • Noterat
  Polaris nummer 33

Innehåll i nr 33 – 1981

 • Tips
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 32

Innehåll i nr 32 – 1981

 • Observatoriebygge
 • Några klubbmöten under våren
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 31

Innehåll i nr 31 – 1981

 • Teleskoprenovering
 • Noterat
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 30

Innehåll i nr 30 – 1980

 • Några klubbmöten under hösten
 • Exponeringstabell
 • Noterat
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 29

Innehåll i nr 29 – 1980

 • SUAA Kongressen i Lund
 • Perseiderna 1980
 • Astronomisk almanacka
   Polaris nummer 28

Innehåll i nr 28 – 1980

 • Sällskapets möten
 • Solförmörkelse-expeditionen -80
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 27

Innehåll i nr 27 – 1980

 • Sällskapets möten
 • Teleskoprenovering
 • Astronomisk almanacka
 • Observerat
  Polaris nummer 26

Innehåll i nr 26 – 1979

 • Inledning
 • Kort historik
 • Astronomisk litteratur och kartor
 • Något om kikare
 • Något om teleskop
 • Avslutning
  Polaris nummer 25

Innehåll i nr 25 – 1979

 • Diverse astronomiskt nytt
 • Föreningar du kan kontakta
 • Medlemsförteckning Stockholms Amatörastronomiska Klubb 1978
 • Liten kalender 1979 Jan – Sep
  Polaris nummer 24
SAKNAS
  Polaris nummer 23
SAKNAS
  Polaris nummer 22
SAKNAS
  Polaris nummer 21
SAKNAS
  Polaris nummer 20
SAKNAS
  Polaris nummer 19
SAKNAS
  Polaris nummer 18
SAKNAS
  Polaris nummer 17
SAKNAS
  Polaris nummer 16
SAKNAS
  Polaris nummer 15
SAKNAS
  Polaris nummer 14
SAKNAS
  Polaris nummer 13
SAKNAS
  Polaris nummer 12
SAKNAS
  Polaris nummer 11
SAKNAS
  Polaris nummer 10
SAKNAS
  Polaris nummer 9
SAKNAS
  Polaris nummer 8
SAKNAS
  Polaris nummer 7
SAKNAS
  Polaris nummer 6
SAKNAS
  Polaris nummer 5

Innehåll i nr 5 – April 1968

 • Klubbens styrelse 1968
 • Nya klubbmedlemmar
 • Solens avplattning påvisad
 • Instrumentinventeringen
 • Köpenhamnsaktörer
 • Satelliter
 • Jupiters månar april 1968
 • Observation av Jupitermånarna
 • Ru Camelopardalis
 • Uranus och Neptunus månar
 • Liten kalender Maj – Sep 1968
 • Lösning till problemen i förra numret
 • Några astronomiska nyheter
  Polaris nummer 4
SAKNAS
  Polaris nummer 3
SAKNAS
  Polaris nummer 2
SAKNAS
  Polaris nummer 1
SAKNAS