Polaris

Utgiven av Stockholms Amatörastronomiska Klubb (SAK) 1966-1988
SAK var föregångare till STAR (se STARs historia)

  Polaris nummer 53

Foto: Lennart Dahlmark

Innehåll i nr 53 – Januari 1988

 • Årsmöte
 • Astronomiskolan, del 4
 • Astronomisk almanacka
 • Programtipset
  Polaris nummer 52

M11
Foto: Lennart Dahlmark

Innehåll i nr 52 – September 1987

 • Stjärnträffen 1987
 • Observationer från Ingarö
 • Astronomiskolan, del 3
 • Schmidt-teleskopet
 • Astronomisk almanacka
 • Program-tipset
  Polaris nummer 51

Svanen
Foto: Göte Flodqvist

Innehåll i nr 51 – Juni 1987

 • Observationsutflykt
 • SAAF-kongress i Borlänge
 • Nytt liv åt Stockholms gamla observatorium
 • Astronomiskolan, del 2
 • Astronomisk almanacka
 • Kameravridare 1
 • Kameravridare 2
  Polaris nummer 50

NGC 6863
Foto: Lennart Dahlmark

Innehåll i nr 50 – Januari 1987

 • Astronomiskolan, del 1
 • Stjärnhimlens myter
 • Astronomisk almanacka
 • Människan i rymden
 • Degenererad Fermi-gas i vita dvärgar och neutronstjärnor
  Polaris nummer 49

Vintergatans centrum i Skyttens stjärnbild
Foto: Tomas Jürisoo

Innehåll i nr 49 – Oktober 1986

 • Astronomi, en riktig naturvetenskap
 • Grundkurs i astronomi
 • Sverige i rymden
 • Observatoriet i Djursholm
 • Observationer från Kreta
 • Polinställning av teleskop
 • Vintergatans rörelse i universum
 • Astronomisk almanacka
 • Vintergatan
  Polaris nummer 48

Komet Halley
Foto: Tomas Jürisoo

Innehåll i nr 48 – Juni 1986

 • Besök på Bofors Aerotronics
 • Om vetenskapens utveckling
 • Öppet brev från klubben till amerikanska ambassaden
 • Vintergatan
 • Astronomisk almanacka
 • Den “saknade” ringen funnen?
 • Plasma, vad är det? – del 2
 • Kiruna framtidsstaden
  Polaris nummer 47

“Komethysterin”

Innehåll i nr 47 – Januari 1986

 • Halleys komet vintern och våren 1986
 • Observatoriet mitt i stan kan bli ett levande museum
 • Okularet – litet men viktigt
 • Plasma, vad är det? – del 1
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 46

Komet West
Foto: Tomas Jürisoo

Innehåll i nr 46 – September 1985

 • Halleys komet 1985
 • Stjärnträffen -85
 • Aktuella böcker
 • Total månförmörkelse
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 45

Totala solförmörkelsen i Kenya 1980
Foto: Odd Bolin

Innehåll i nr 45 – Juni 1985

 • Vetenskap – bra, dålig och falsk
 • Astronomiska nyheter
 • Årsmötet 1985
 • Astronomisk almanacka
 • Sveriges största amatörteleskop
  Polaris nummer 44

Innehåll i nr 44 – Februari 1985

 • “Microgravity Science” del 2
 • Emanuel Swedenborg, en förbisedd(?) 1700-tals-kosmolog
 • Norrsken
 • Astronomisk almanacka
 • I stället för almanacka…
  Polaris nummer 43

Innehåll i nr 43 – September 1984

 • “Microgravity Science” del 1
 • Giotto – möte med Halleys komet
 • S.A.K. – 20 år
 • Radioteleskopet i Saltsjöbaden
 • S.A.K. idag 1983
 • Om huset på Observatoriekullen
 • Astronomiska nyheter
 • Astronomisk almanacka
 • Interferometern som ett optiskt teleskop
  Polaris nummer 42

Innehåll i nr 42 – Juni 1984

 • Radioastronomins tidiga historia
 • Om huset på Observatoriekullen
 • Senaste nytt om teleskopbyggena på Kanarieöarna
 • Byggtipset
 • Iras – observationer från rymden
 • Rapport från astronomikongressen 1984
 • Astronomiska nyheter
 • Astronomisk almanacka
 • Stjärnklart
  Polaris nummer 41

Innehåll i nr 41 – 1983

 • Träff under stjärnorna
 • Noterat
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 40

Innehåll i nr 40 – 1983

 • Sommar m.m.
 • Plejaderna
 • Astronomisk almanacka
 • Böcker
  Polaris nummer 39

Innehåll i nr 39 – 1983

 • Teleskoprenovering
 • Krabbnebulosan
 • Kosmos på riktigt
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 38

Innehåll i nr 38 – 1982

 • SAAF
 • Stjärnträff
 • Astronomiskt nytt
 • Medlemsavgift
  Polaris nummer 37

Innehåll i nr 37 – 1982

 • Förbättra ditt teleskop!
 • Astronomisk almanacka
 • Kosmos
  Polaris nummer 36

Innehåll i nr 36 – 1982

 • S.A.K. förr och nu
 • Total månförmörkelse
 • Tips
 • Observationstips
 • Observationsresurser
 • Noterat
  Polaris nummer 35

Innehåll i nr 35 – 1982

 • Att beräkna exponeringstider
 • Noterat
  Polaris nummer 34

Innehåll i nr 34 – 1981

 • Hänt under hösten
 • Astronomisk almanacka
 • Teleskoprenovering
 • Noterat
  Polaris nummer 33

Innehåll i nr 33 – 1981

 • Tips
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 32

Innehåll i nr 32 – 1981

 • Observatoriebygge
 • Några klubbmöten under våren
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 31

Innehåll i nr 31 – 1981

 • Teleskoprenovering
 • Noterat
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 30

Innehåll i nr 30 – 1980

 • Några klubbmöten under hösten
 • Exponeringstabell
 • Noterat
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 29

Innehåll i nr 29 – 1980

 • SUAA Kongressen i Lund
 • Perseiderna 1980
 • Astronomisk almanacka
   Polaris nummer 28

Innehåll i nr 28 – 1980

 • Sällskapets möten
 • Solförmörkelse-expeditionen -80
 • Astronomisk almanacka
  Polaris nummer 27

Innehåll i nr 27 – 1980

 • Sällskapets möten
 • Teleskoprenovering
 • Astronomisk almanacka
 • Observerat
  Polaris nummer 26

Innehåll i nr 26 – 1979

 • Inledning
 • Kort historik
 • Astronomisk litteratur och kartor
 • Något om kikare
 • Något om teleskop
 • Avslutning
  Polaris nummer 25

Innehåll i nr 25 – Januari 1979

 • Diverse astronomiskt nytt
 • Föreningar du kan kontakta
 • Medlemsförteckning Stockholms Amatörastronomiska Klubb 1978
 • Liten kalender 1979 Jan – Sep
  Polaris nummer 24

Innehåll i nr 24 – April 1978

 • Program för SUAA-kongressen 1978
 • Deltagarförteckning (till SUAA-kongressen)
 • Saxat ur astronomiska tidningar
 • Astronomisk frågesport
 • Liten kalender 1978 Apr – Dec
  Polaris nummer 23

Innehåll i nr 23 – Februari 1976

 • Inbjudan till greklandsresa (för solförmörkelse)
  Polaris nummer 22

Innehåll i nr 22 – Januari 1976

 • Komet West
 • Liten kalender 1976 Feb – Apr
 • Frågesporten 1975
  Polaris nummer 21

Innehåll i nr 21 – December 1975

 • Klubbinfo
 • Nova Cygni 1975
 • Medlemsförteckning 1975
 • Stadgar för Stockholms amatörastronomiska klubb
 • Astro-föreningar i Sverige
 • Några intryck från ett astronomiskt ungdomsläger
  Polaris nummer 20

Innehåll i nr 20 – Februari 1975

 • Klubbinfo
 • Information om 1975 års amatörastronomiska kongress
 • Solförmörkelse-expedition
 • Diffuse Nebulae
 • Liten kalender 1975 Feb – Dec
 • Testa dig själv (frågesport)
  Polaris nummer 19

Innehåll i nr 19 – November 1974

 • Solförmörkelse-expedition
 • Liten kalender 1974 Nov – Dec
 • Astronomiskt nytt
  Polaris nummer 18

Innehåll i nr 18 – Mars 1974

 • Klubbinfo
 • Kara över W Cygni
 • Liten kalender 1974 Jan – Aug
 • Grafisk kalender för planeterna 1974
 • Sjunde nordiska amatörastronomkongressen
  Polaris nummer 17

Innehåll i nr 17 – November 1973

 • Inbjudan till sjunde nordiska amatörastronomkongressen
 • Astronomiskt nytt
 • Ljus komet synlig (Kohoutek)
 • Resan
 • Liten kalender 1973 Nov – Dec
  Polaris nummer 16

Innehåll i nr 16 – Mars 1973

 • Köpenhamnskongressen, Algeriet-resa m.m.
 • Ungdomsläger i Petraces
 • Liten kalender 1973 Mar – Maj
 • Summary, Befattningshavare i SAK, Fotos
 • Bilfärd genom Sahara
 • Karta totala solförmörkelser i Sverige
 • På motorcykel till Kapstaden
  Polaris nummer 15

Innehåll i nr 15 – September 1972

 • D A K
 • Solförmörkelsen 1973
 • Kartor för förmörkelsen
 • Intervjuer med amatörer
 • Astronomikurs
 • Liten kalender 1972 Okt – Dec
  Polaris nummer 14

Innehåll i nr 14 – Augusti 1972

 • The Amateur Astronomical Club of Stockholm
 • Astronomical Observations in “The Land of the Midnight Sun”
  Polaris nummer 13

Innehåll i nr 13 – Mars 1972

 • Liten kalender 1972 Feb – Sep
 • Föreningsnytt
  Polaris nummer 12

Innehåll i nr 12 – December 1971

 • Kort astronomisk årsöversikt 1972
 • Frågetävlingen den 17 nov 1971
 • DAK:s expedition till norra Västmanland
 • Astronomiresor till Mallorca m.fl. platser
 • Tidsdilationen. Vad är det?
 • Nytt från DAK
 • Bäste variabel-observatör
  Polaris nummer 11

Innehåll i nr 11 – Januari 1971

 • Femte internationella amatörastronom-konferensen
 • Astronomisk årsöversikt 1971
 • Stockholms amatörastronomiska klubb
 • Mörka observationsplatser i stor-Stockholm
 • Astrofilmning och elektronfilmning
 • Djursholms Astronomiska Klubb
 • Totala månförmörkelser
 • Resultat av frågetävlingen den 1 december 1970
 • Liten kalender Feb – Sep 1971
 • 1971 års nordiska amatörastronom-konferens
  Polaris nummer 10

Innehåll i nr 10 – September 1970

 • Fjärde internordiska amatörastronom-konferensen
 • Solförmörkelseresa våren 1970
 • Några råd inför köp av teleskop
 • Vad menas egentligen med “det krökta rummet”?
 • Observationer av Perseiderna 1970
 • “UFO”-detektor
 • Det nya teleskopet till Djursholms samskolas observatorium
 • Observationer gjorda av Bo Fagerström
 • Register för Polaris 1-9
 • Liten kalender Okt – Dec 1970
  Polaris nummer 9

Innehåll i nr 9 – Januari 1970

 • Mån- och planetfotografering
 • Frågor vid frågesporten 2 december 1969
 • Liten kalender Feb – Sep 1970
 • Bok: “Varför rymdforskning (Astronomi)”
  Polaris nummer 8

Innehåll i nr 8 – September 1969

 • 1 Congresso Internazionale Delgi Astrofili
 • Trojaderne
 • Kratern Triesnecker
 • Djursholms Observatorium får 32 cm reflektor
 • Solförmörkelseexpeditionen 1970
 • Liten kalender Okt – Dec 1969
 • Problemsidan
  Polaris nummer 7

Innehåll i nr 7 – December 1968

 • Venusokultationen
 • Astronomisk frågesport
 • Svartvit negativframkallning del 2
 • Meteor-svärmar
 • Djursholms samskolas astronomiska klubb
 • Liten kalender Okt – Dec 1968 (forts)
  Polaris nummer 6

Innehåll i nr 6 – September 1968

 • Instrumentinventeringen
 • Svartvit negativframkallning del 1
 • Astronomi vid ett USA-universitet
 • Planeternas rörelser till slutet av året
 • Frågespalten
 • Observationer av Perseiderna 11.8 1968
 • Liten kalender Okt – Dec 1968
 • Mars
  Polaris nummer 5

Innehåll i nr 5 – April 1968

 • Klubbens styrelse 1968
 • Nya klubbmedlemmar
 • Solens avplattning påvisad
 • Instrumentinventeringen
 • Köpenhamnsaktörer
 • Satelliter
 • Jupiters månar april 1968
 • Observation av Jupitermånarna
 • Ru Camelopardalis
 • Uranus och Neptunus månar
 • Liten kalender Maj – Sep 1968
 • Lösning till problemen i förra numret
 • Några astronomiska nyheter
  Polaris nummer 4

Innehåll i nr 4 – Februari 1968

 • Astrofotografi II – Ekvatoriell montering
 • Janus
 • Månförmörkelsen 13 april
 • Jupiters månar 16 feb – 30 mar 1968
 • Lösning till Echo-problemet i SAK-bullentinen nr 3
 • Instrumentinventering
 • Nya problem
 • Testa dig själv
 • Elektricitetens faror
 • Norrsken
 • Liten kalender Feb – Apr 1968
  SAK-bullentinen nummer 3

Innehåll i nr 3 – September 1967

 • Astrofotografi I – Med stillastående kamera
 • Amatörverksamheten vid gamla observatoriet 1966-1967
 • Ockultationsarbete
 • Lunar occultations computed for Stockholm for 1967
 • Något om filmframkallning och förstoring
 • Praktiska magnitudgränser för amatörteleskop
 • Liten kalender för oktober- december 1967
 • Lösning till Icarus-problemet
 • Observationsgrupper
  SAK-bullentinen nummer 2

Innehåll i nr 2 – April 1967

 • Jupiters månar
 • Norrsken
 • Lösning till månproblemet
 • Astronomiska atlaser
 • Liten kalender för augusti- september 1967
 • Problemsidan
 • Stockholms Amatörastronomiska Klubb – medlemsförteckning 1966
  SAK-bullentinen nummer 1

Innehåll i nr 1 – Januari 1967

 • Saturnus månar
 • Gränsmagnituder
 • Saturnus ringsystem
 • Astronomiska almanackor
 • Astronomiska nätter Jan-Mrs 1967
 • Några stjärnbilder ordnade efter antalet stjärnor synliga för blotta ögat
 • Astronomiskt korsord
 • Problem