2016-10-24 Vad är det som kretsar kring den mystiska stjärnan KIC8462852

Det har tydligen en växande skara astronomer – både amatörer och yrkesfolk – börjat fråga sig. Anledningen är att denna förmodat normala stjärna (klass F3V av magnitud 11,7 på plats mellan ϒ i Svanens ”mage” och ẟ i ”vingen”, nästan 1500 ljusår bort) vid flera tillfällen på senare år fått sin ljusstyrka drastiskt reducerad på ett svårförklarligt sätt. Om fenomenets upptäckshistoria och olika tänkbara svar på frågan handlade Peter Mattissons föredrag.

Det var rymdteleskopet Kepler som i maj 2009 med sin 1,4 m spegel och 75 Mpx-kamera registrerade ett första ”dipp” i stjärnans annars jämna ljuskurva. Det rörde sig då bara om en halv procents ljusstyrkereduktion men motiverade en skärpt uppmärksamhet på objektet, och i mars 2011 noterades en plötslig ljusreduktion av några dygns varaktighet och på som mest 15 %. Nästan två år senare inträffade en ny och plötslig förmörkelse, denna gång på hela 22 %. Totalt hann Kepler registrera 17 dippar i ljuskurvan innan den 2013 måste inställa bevakningen p.g.a. krånglande teknik.

Peter gick igenom ett antal tänkbara naturliga orsaker till dipparna och motiverade varför man hittills ansett sig kunna utesluta samtliga:

  • Instrumentfel? – Inget som konstaterats.
  • Förmörkelse orsakad av en stor planet kring stjärnan? – En så stor planet kan man inte tro finns runt KIC. Peter påminde om att stora Jupiter bara skulle orsaka c:a 1 % förmörkelse av vår egen Sol.
  • En protoplanetarisk skiva som i vissa vinklar skymmer stjärnan? – KIC är för gammal och mogen för att hysa någon sådan längre.
  • En svärm av kometer? – Nej, förmörkelsen varade alltför lång tid (flera dygn).
  • Katastrofal kollision mellan planeter? – Nej, eftersom ingen avgiven värmestrålning har detekterats i samband med förmörkelserna.
  • Stora men tillfälliga förändringar i stjärnans atmosfär (”stjärnfläckar”)? – På den frågan från åhörarna svarade föredragshållaren bestämt nej, dock utan att ge någon detaljerad motivering. Men faktum är väl att en så omfattande stjärnfläcksaktivitet aldrig tidigare observerats på någon stjärna?

I avsaknad av naturlig förklaring till förmörkelsen kan man tänka sig den spännande möjligheten att den orsakats av någon konstruktion i jätteformat uppförd av invånare i solsystemet KIC 8462852, t.ex. för insamling av strålningsenergi till en avancerad civilisation med stort energibehov. Peter skisserade några möjliga konstruktioner som föreslagits, med namn som ”Dyson-ringar” m.fl.

Föredragshållaren hör till en internationell grupp amatörastronomer som gått samman och bekostat ständig bevakning med flera robotteleskop världen över av ljusstyrkan på KIC, med hopp om att snabbt få meddelande om nästa ljusdipp. Då står man redo att observera stjärnan från jorden med alla till hands varande instrument, och får säkert även hjälp av professionen (och STARs medlemmar förstås).

Text: Bertil Forslund

Lämna ett svar