2010-09-27 En astronomilektion med Starry Night

Karsten Jöred, STAR, höll ett mycket trevlig föredrag där han visade och berättade om en del saker man kan göra med planetarieprogrammet Starry Night. Det finns otroligt mycket man kan göra med programmet, t.ex. ändra observationsplats till var som helst på jorden (och även i solsystemet och ännu längre ut i universum). Datum och tid går givetvis också att ändra. Varför inte observera en solförmörkelse sedd från månen eller från en satellitbana, vilket Karsten visade prov på. När man har gjort alla inställningar för ett intressant observationstillfälle kan man spara allt som en fil och på så sätt lätt visa det för andra intresserade som Karsten gjorde för oss STAR-medlemmar. Starry Night är en kommersiell programvara och finns i lite olika varianter som kostar från 79.95 till 239.95 dollar. Programmet kan köpas från www.starrvnight.com. Själv använder jag Starry Night Pro Plus 6, som verkligen kan rekommenderas, inte minst beroende på att stjärnhimlen som programmet genererar är en AllSky CCD mosaik av hela stjärnhimlen som går att zooma in och ut i.

Text: Johan Olzén

Lämna ett svar