2010-05-03 ATLAS – ett megaexperiment för att undersöka det allra minsta

Professor Sten Hellman från Fysikum på Stockholms Universitet berättade om partikelforskning i LHC (Large Hadron Collider) vid CERN i Schweiz. ATLAS är den största av fyra detektorer i den stora partikelacceleratorn LHC. Det är en jättestor ”klump” på 7000 ton som sysselsätter 1800 forskare från 35 länder. Denna mängd av människor kan nog behövas för att analysera de enorma datamängder som kommer att bli resultatet när LHC drar igång för fullt i det största partikelfysikexperimentet någonsin. Man förväntar sig att få svar som rör de stora frågorna om ursprunget till partiklarnas vilomassa, rumtidens struktur, mörk materia samt asymmetri mellan materia och antimateria. Vi hoppas professor Hellman återkommer till STAR när nya partiklar upptäckts.

Lämna ett svar