2010-04-26 Stjärnornas sanna och skenbara rörelser

Karsten Jöred, STAR-medlem, gjorde en intressant genomgång av olika fenomen som gör att stjärnor och andra himlaobjekt får en skenbar position som avviker från den sanna. Bl a behandlades aberration, Dopplereffekt, egenrörelse, gravitationslinser, ljustid, nutation, parallax, precession och refraktion. For normalt amatörbruk rör det sig dock mest om små avvikelser som man kan bortse ifrån.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar