2008-03-03 Vi besökte Stockholms Observatorium, Albanova

Teleskopet med öppna luckor. Observera sök kikaren
Foto: Gunnar Lövsund.

Måndagen den tredje mars samlades 33 STAR-medlemmar i Albanovas entré för att titta på det nya teleskopet som monterades i oktober i fjol. Professor Göran Olofsson som var kvällens värd fick lite bekymmer eftersom vi var så många. I kupolen får det nämligen vara maximalt 15 stycken samtidigt – för övrigt precis lika många som i vår egen kupol i Magnethuset!

Vi delades därför upp i två grupper där den ena gick till biblioteket och den andra till kupolen. Det första vi såg var kontrollrummet med alla datorer för styrning och bildomhändertagande. En student med förnamn Simon höll på med prover för att få en spektrograf att fungera. Själva teleskopet fanns ytterligare en halvtrappa upp. Det är en stor och fin pjäs med en enmeters spegel. Eftersom brännvidden är 11 meter blir f-talet också 11. Kameror och okular är placerade i coudéfokus, ett på var sida. Den ena sidan är för astronomerna och den andra för miljöforskning av luften i Stockholm.

Göran Olofsson får diplom som tack för att vi fick komma.
Foto: Bengt Block.

Dessvärre var det mulet så vi fick bara titta på teleskopet och inte genom det. Vi själva var dock långt ifrån orörliga. Förra gången vi besökte Albanova stannade hissen och vi fick gå. Samma sak hände även den här gången så det var bara att gå både upp och ner.

Efter teleskopvisningen samlade Göran Olofsson alla STARar till en lång frågestund. En mycket intressant stund som handlade om allt från teleskop till astronomernas bekymmer med att förklara strängteorin.

Text: Nils-Erik Ohlsson

Lämna ett svar