2007-11-16 Astronomi i bild och konst

Måndag 16/11 hade STAR besök av fil. dr. Anita Sundman, som höll ett föredrag om hur astronomi kan gestaltas i konsten. Anita är yrkesastronom och målar också själv. Hon berättade att genom tiderna har både solen, månen och stjärnor avbildats många gånger. Det är vanligt att månen är målad antingen som en fullmånen eller som en månskära, gärna felvänd på något sätt. I en bild av J F Millet visas en 3/4-måne, som Anita ville beskriva som en ”knubbmåne”. Lite ovanligare är en målning av van Gogh med planeten Venus. Edvard Munch har också inspirerats av himmelsobjekt, men då mer av himlen och dess färger.

Ett otal moderna konstnärer har mer eller mindre fantasifullt avbildat rymdfärder. Här nämndes Hartmann, Schulman, Surovtsev, Leonov (själv kosmonaut), Minsky, Richards, Veselov, McCali och Sullivan.

Även mera vetenskapliga bilder kan ha ett konstnärligt värde. Anita visade bl a Fraunhofers målning av ett solspektrum från 1814. Galileo Galilei har avbildat månen genom teleskop och svenske Nils Tamm (Kvistabergsobservatoriet) gjorde fina teckningar av Mars. Något Anita vände sig emot var den moderna tekniken att använda falska färger i bilder av astronomiska objekt, vilket kan vilseleda allmänheten. Anita tyckte dock att konstnären gärna får leka, såsom i den egna bilden av stjärnbilden Orion framställd som en tant på promenad med sin hund (Canis Major).

Efter föredraget kom diskussionen igång, bl a om huruvida moskéernas vanliga takprydnad är en månskära och inte i själva verket en solförmörkelse, dvs en solskära.

Göte Flodqvist tackade Anita för föredraget och överlämnade ett diplom samt ett års medlemskap i föreningen.

Text: Gunnar Lövsund
Foto: Mats Mattson

Lämna ett svar