2022-11-14 Intressegruppen för bildbehandling – ”Pretty pictures”

Jan Zettergren

Den nya intressegruppen under ledning av Jan Zettergren hade ett första möte i Magnethuset. Jan berättade om hur han började med astrofoto och hur långt han kommit nu. Han har visserligen en mycket bra utrustning hemma vid det här laget men då det svenska vädret för det mesta lägger hinder i vägen för fotande så har han börjat med att köpa bilder från Telescope Live som har observatorier i Chile, Spanien och Australien. Han får då hem råbilder som han kan processa efter eget behag. Man kan fråga sig om man är en dålig astrofotograf om man inte tar bilderna själv. I Jans fall är det slutresultatet som är det viktiga, dvs att göra fina bilder, gärna med en konstnärlig touch. Och det är fullt tillåtet att processa bilder från t.ex. Hubbleteleskopet eller JWST.

Jans idé är att vi bildar en mindre grupp för att diskutera hur man behandlar råbilder och hur slutresultatet kan bli. Vi lär av varandra. Krav för att ingå i gruppen är att deltagarna har erfarenhet av bildbehandling på ungefär lika nivå. Vi uppmanades att anmäla intresse för deltagande via mail till jan.zettergren@zettweb.se . Om gruppen ska kallas för ”Pretty pictures” återstår att se.

Lämna ett svar