2022-10-31 Gravitationslinser och teleskopet SDST

Pablo Vallejos

Vår medlem Pablo Vallejos var kvällens föreläsare. Han började med att berätta om gravitations­linser, ett fenomen som uppstår när ljuset från en avlägsen galax passerar en tung galaxhop på sin väg mot jorden. På grund av gravitationen kröks ljuset runt galaxhopen och kan då ses från jorden som ett antal förvrängda galaxer. Den linsande galaxhopens synliga massa är i sig själv inte tillräcklig för att kröka ljuset utan här inverkar också massan av mörk materia. I bilden nedan syns den/de avlägsna galaxerna starkt röda, vilket beror på rödförskjutning, dvs. att ljuset från objekten får en längre våglängd p.g.a.. universums expansion. De förvrängda bilderna kanske så småningom m.h.a. komplicerade algoritmer kan visa hur de linsade objekten egentligen ser ut.

Pablo är också en av 5 delägare i ett fjärrstyrt teleskop i Spanien – Swedish Deep Sky Telescope (SDST). Det är placerat på en mörk plats i en anläggning, E-Eye, som hyr ut hundratalet teleskopplatser. SDST är professionellt utrustad för astrofoto och kan manövreras via Internet från Sverige. Skulle problem uppstå finns duktigt folk på plats för att lösa problemen. Pablo visade några exempel fantastiska bilder som tagits med SDST.

Till slut satte Pablo oss åhörare på prov med att upptäcka gravitationslinser på bilder tagna med SDST. Ingen av oss lyckades hitta någon linsning trots bra bilder. Sammantaget var det ett mycket pedagogiskt och intressant föredrag.

Text: Gunnar Lövsund

Ljuset från galaxen till höger kröks runt galaxhopen i mitten och syns som två galaxer från jorden.
De röda objekten är avlägsna galaxer vars ljus påverkats av galaxhopen i centrum.
Foto James Webb Space Telescope.
Swedish Deep Sky Telescope
 

Lämna ett svar