2022-05-13 Exoplanetforskning med rymdteleskop

Alexis Brandeker från Stockholms Universitet höll ett mycket intressant föredrag om exoplanetforskning. Att hitta planeter runt avlägsna stjärnor är naturligtvis väldigt svårt med direkta metoder eftersom stjärnans ljus är oerhört mycket starkare än planetens reflekterade ljus. Jordatmosfären sprider dessutom ljuset och bilden blir oskarp, varför det är en fördel att använda rymdteleskop. Men indirekta metoder måste användas även där ute. En metod är att observera stjärnans rörelse kring ett gemensamt gravitationscentrum, radialhastighetsmetoden. En annan metod är passagemetoden som bygger på känsliga mätningar av variationer i stjärnans ljusstyrka när planeten passerar framför sin stjärna. Nuvarande teleskop i rymden som används för exoplanetforskning är Kepler, TESS, Cheops, Webb. Framtida teleskop PLATO, LIFE, LUVOIR.

Vi var förutom 14 personer i Magnethuset även några via zoom. Inspelningen av föredraget finns på sidan https://www.starastro.org/foredrag/

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar