2019-02-11 Presentation av STARs nya hemsida

Vår nya hemsida är nu driftsatt sedan december 2018. Plattformen för den gamla hemsidan kunde av tekniska skäl inte längre uppdateras. Problemet hade varit känt sedan lång tid tillbaka och arbetet med en ny sida hade pågått under i stort sett hela 2018. En grupp bestående av Håkan Lundberg, Andreas Pettersson och Johan Olzén gjorde utvecklingen. I samband med driftsättningen övertog Håkan Lundberg rollen som Webmaster från Johan Olzén, som skött den gamla sidan med den äran.

Håkan presenterade nu den nya hemsidan www.starastro.org och förklarade vad och hur man hittar där och alla funktioner. Innehållet är förstås till största delen hämtat från den gamla sidan, men utseendet är betydligt modernare. En del texter och bilder behöver dock uppdateras. I skrivande stund har Håkan lagt ner ett omfattande arbete med att skanna in alla nummer av tidningen Stella och många av dess föregångare Polaris.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar