2019-01-14 Föredrag om Astronomisk Kalender

Per Ahlin
Foto: Gunnar Lövsund

Per Ahlin, författaren till den årligen utgivna ”Astronomisk Kalender”, presenterade sin skapelse litet närmare. Boken på totalt 144 sidor är i första hand en genomgång av de viktigaste astronomiska händelserna som väntas äga rum under året, och har ett innehåll anpassat till en allmänorienterad läsekrets.

Stommen är 53 uppslag – ett för varje vecka – med kalender och tidpunkterna för Månens och Solens upp- och nedgång i Sverige och grannländerna, illustrerade med hjälp av linjer dragna på en schematisk Norden-karta. Vidare finns på varje veckouppslag en skiss över planeternas lägen i förhållande till Jorden och tips om någon ljus stjärna som eventuellt befinner sig nära Månen. Några extra sidor ägnas åt särskilda händelser sådana som Sol- och Månförmörkelser och Merkuriuspassagen. Dessutom innehåller boken ett antal artiklar, samt stjärnkartor som visar natthimlens utseende under olika tider på året.

Författaren svarar ensam för hela innehållet i boken, och att det överförs från hans dator till en form anpassad för tryckeriet. Det arbete som krävs brukar pågå från slutet av april till mitten av augusti varje år. Vi får hoppas att Per orkar fortsätta – det är hans avsikt i alla fall – och förlaget har inte ändrat sina planer på att årligen trycka och ge ut 3000 exemplar av Astronomisk Kalender.

Text: Bertil Forslund. 

Lämna ett svar