2014-09-29 Upptäcktsfärd i en meteorit

Peter Nerman

Peter Nerman, STAR, arbetar på Metallforskningsinstitutet. Med sin bakgrund därifrån kunde han berätta om analysmetoder och instrument som används inom materialforskningen. Speciellt berättade han om de analyser som gjorts av en större meteorit som hittats i Namibia, den s.k. Gibeon-meteoriten. Materialvetenskapen började faktiskt med meteoritanalys. Det visade sig att järnmeteoriten hade påverkats mycket lite av färden genom jordens atmosfär. Sammansättningen liknade rostfritt stål och man konstaterade att den hade svalnat mycket långsamt efter sin tillblivelse – c:a en halv grad på en miljon år! Materialvetenskap var ett nytt område för åhörarna så frågorna efter föredraget blev många.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar