2014-05-12 Solsystemets (in-)stabilitet

Hans Riesel är STAR-medlem och som docent i matematik har han flera gånger redogjort for den matematiska bakgrunden till olika fenomen inom astronomi och rymdfart. Denna gång handlade det om huruvida ett solsystem med planeter i längden kan vara stabilt. Hans utvecklade möjliga lösningar for tre himlakroppar som samverkar. Redan med så få komponenter går det inte att säkert säga något om stabiliteten och vårt solsystem har ju förutom solen 8 planeter och otaliga mindre kroppar! I nästa nummer av STELLA kan förväntas en artikel om ämnet.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar