2014-05-05 Astronomi och astrologi

STAR-medlemmen Ewa Thörn berättade om vad som skiljer och förenar de två områdena och hur de utvecklats genom historien. Ett mycket intressant föredrag, som refereras av Tore Månsson på sidan 12 i STELLA nummer 2 2014. Ewa har efter föredraget utvecklat tankarna ytterligare i sin artikel ”I helt olika universa” på sidorna 10-11. I dag handlar det ena ämnet om vetenskap och det andra om ovetenskap.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar