2014-04-14 Tankeexperiment – om fantasin som redskap inom fysik och filosofi

Man skulle kunna saga att Sören Holst höll en tankeväckande foreläsning om vår hjärnas möjligheter. Sören är teoretisk fysiker från Stockholms Universitet och talade om experiment som inte är tänkta eller ens möjliga att utföra i verkligheten. Man för ett hypotetiskt resonemang om något konkret problem och i slutändan vill man uppnå ett resultat. Några kända exempel på tankeexperiment redovisades med Galileo Galileis studie av fallande kroppar som utgångspunkt. Isaac Newton resonerade sig fram till att planeters rörelse och fallrörelse är samma sak. Senare kom Ernst Mach, Österrike, fram till att en kropps tröghet uppstår p g a. påverkan från övrig materia i universum. Albert Einstein inspirerades i sin tur av Mach när han tänkte sig att gravitation är en störning i rumtiden. Sörens slutkläm var att tankeexperiment verkligen kan vara ett kraftfullt verktyg inom fysiken och andra områden.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar