2011-09-26 Kosmiska explosioner

Claes Fransson

Professor Claes Fransson från Stockholms universitet höll ett mycket intressant föredrag om supernovor. Ämnet visade sig vara synnerligen aktuellt eftersom Nobelpriset några dagar senare tilldelades forskare inom detta område. Dessutom hade en ljusstark supernova nyligen dykt upp i galaxen M101. Supernovor är kollapsande stjärnor som kan ha en ljusstyrka som en hel galax eller 100 miljarder gånger solens ljusstyrka under en kort tid. De flesta grundämnena utom väte och helium bildas i supernovor, vilket bl a innebar att våra kroppar bestar av stjärnstoff. I en typisk galax beräknas 1 supernova uppstå per 50 – 100 år. Men eftersom det finns många galaxer bildas en supernova varje sekund i hela universum. Förutom redogörelsen för de fysikaliska processerna för supernovabildning nämnde Claes också att om jorden befinner sig inom 30 ljusårs avstånd från en supernova kan det få allvarliga följder för oss. Hoppas det inte händer snart!

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar