2011-05-23 Sydpolen, nyckeln till universum

Professor emeritus Per Olof Hulth från Stockholms Universitet var kvällens gästföreläsare. Föredraget handlade om astropartikelfysik och i synnerhet om projektet Ice Cube på Antarktis. Ice Cube är ett slags teleskop avsett att detektera neutriner. I den mycket rena isen har man borrat ett 90-tal hål ner till 2500 meters djup, i vilka man sedan installerat 5500 detektorer. Hela projektet har kostat 270 miljoner US dollar. Neutriner kan bara detekteras indirekt genom att de vid kollisioner med andra partiklar skapar Cherenkov-strålning, som i sin tur kan detekteras. Man har förhoppningar att projektet kan ge förklaringar till den mystiska mörka materien i universum samt s.k. Gamma Ray Bursts (GRB) som tros uppstå när supertunga stjärnor kollapsar till ett svart hål. Det var också intressant att höra om forskarnas vedermödor i den tuffa miljön på Antarktis-basen med höga höjder (= tunn luft), sträng kyla och långa flygtransporter.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar