2010-10-11 Autoguidning av teleskop

Vid astrofotografering används ofta exponeringstider på flera minuter. Det är då viktigt att teleskopmonteringen verkligen följer det fotograferade objektets rörelse över himlen, annars uppstår stjärnspår. Det finns olika sätt att med en kombination av optik och elektronik kompensera för felaktigheter i teleskopdrivningen. Om detta berättade Ulf Larsson och Bengt Rutersten i ett intressant föredrag och visade också några hjälpmedel.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar