2010-05-24 Asteroidockultation

Björn Gimle berättade för oss om hur man kan observera ”förmörkelser” av stjärnor när en asteroid passerar mellan jorden och stjärnan. Asteroiden är ofta mycket ljussvag, varför stjärnan kan ses som att den försvinner eller minskar i ljusstyrka under en kortare tidrymd, kanske bara några sekunder. Eftersom asteroiden bara har en diameter understigande några mil blir förmörkelsezonen på jordytan tämligen smal. I gratisprogrammet Occult Watcher fås fortlöpande information om aktuella ockultationer, t. ex. chansen att se ockultationer på en viss plats. Många osäkerhetsfaktorer spelar in vid beräkningarna och det är av vetenskapligt värde att rapportera en observation med noggranna tidsangivelser. Bl. a. kan forskarna få fram asteroidens form. Den 8 juli skulle asteroiden Roma ockultera stjärnan Yed Prior (mag. 2,7) i Ophiuchus sett från Stockholmstrakten. Kanske någon i STAR såg denna händelse?

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar