2022-10-31 Gravitationslinser och teleskopet SDST

Pablo Vallejos

Vår medlem Pablo Vallejos var kvällens föreläsare. Han började med att berätta om gravitations­linser, ett fenomen som uppstår när ljuset från en avlägsen galax passerar en tung galaxhop på sin väg mot jorden. På grund av gravitationen kröks ljuset runt galaxhopen och kan då ses från jorden som ett antal förvrängda galaxer. Den linsande galaxhopens synliga massa är i sig själv inte tillräcklig för att kröka ljuset utan här inverkar också massan av mörk materia. I bilden nedan syns den/de avlägsna galaxerna starkt röda, vilket beror på rödförskjutning, dvs. att ljuset från objekten får en längre våglängd p.g.a.. universums expansion. De förvrängda bilderna kanske så småningom m.h.a. komplicerade algoritmer kan visa hur de linsade objekten egentligen ser ut.

Pablo är också en av 5 delägare i ett fjärrstyrt teleskop i Spanien – Swedish Deep Sky Telescope (SDST). Det är placerat på en mörk plats i en anläggning, E-Eye, som hyr ut hundratalet teleskopplatser. SDST är professionellt utrustad för astrofoto och kan manövreras via Internet från Sverige. Skulle problem uppstå finns duktigt folk på plats för att lösa problemen. Pablo visade några exempel fantastiska bilder som tagits med SDST.

Till slut satte Pablo oss åhörare på prov med att upptäcka gravitationslinser på bilder tagna med SDST. Ingen av oss lyckades hitta någon linsning trots bra bilder. Sammantaget var det ett mycket pedagogiskt och intressant föredrag.

Text: Gunnar Lövsund

Ljuset från galaxen till höger kröks runt galaxhopen i mitten och syns som två galaxer från jorden.
De röda objekten är avlägsna galaxer vars ljus påverkats av galaxhopen i centrum.
Foto James Webb Space Telescope.
Swedish Deep Sky Telescope
 

2022-10-17 Visionskväll

Denna kväll ägnades åt att fundera på hur vi ser på STARs framtid och vilka aktiviteter vi skulle kunna ha. Alla förslag antecknades på tavlan och kommer att behandlas vidare.

Projekt

 • Skicka upp en satellit
  Som en kul framtidsidé eller något långsiktigt. Billighetsalternativ att göra teoretiskt.
 • ”Live stacking i lokalen”
  Koppla upp teleskopet och kamera från kupolen, länka till dator i lokalen och genomföra ”live stacking” t ex med program som Sharpcap. Låt bilden växa fram inför åskådare.
 • Höstterminstart – damma av
  Ha en av måndagsträffarna i början på höstterminen där man kan ta med sig sitt teleskop (eller bara sina frågor) för att ”damma av sina kunskaper” och komma igång inför den mörka årstiden.
 • Novamätning
  Ett lite vetenskapligt projekt som kan genomföras individuellt (eller i kupolen). Fotografera en Nova (eller hellre en variabel stjärna) och framställ en ljuskurva. Kräver upprepade fototillfällen.
 • Messiermaraton
  Innebär att försöka observera (eller fotografera) så många Messierobjekt (det finns 110 st) som möjligt under en natt eller över en säsong. Kan göras på ett STAR-party eller individuellt. Pricka av en lista – på hemsidan.
 • Herschel 400
  Som Messiermaraton men enligt listan Herschel 400 med 400 objekt Bör göras under en säsong med krysslista. Vem kan se flest eller fotografera flest?
 • Saltsjöbaden
  Ett nytt teleskop kommer att sättas upp i Meridianhuset. Jobba för att skapa en grupp för att använda det och de övriga teleskopen där
 • Fota alla planeter
  Från Magnethuset. Alternativt över en säsong individuellt. Publicera på hemsidan i galleriet.
 • Alltid teleskop
  Vid alla kvällar i Magnethuset som inte har t ex föredrag bör vi öppna kupolen (om vädret är klart).

Föredrag

 • Föredrag om avståndsmätning eller tidvattnets månoberoende
  Punkten skulle kunna vara uppslag för några seriösa föredrag om grundläggande astronomiska begrepp och företeelser.
 • Rymdfart
  Många nya satelliter att prata om.
 • Bildbehandling
  Vi går vidare och lär oss olika delar av bildbehandling. (Inte försöka ta allt på en gång för det tar för lång tid). En gång om kalibrering, en om brusreducering, etc etc.
 • Startracker workshop
  Startracker eller andra kommersiella kameravridare börjar bli vanliga och kan vara ett bra första steg till astrofoto. Föredrag av någon som använder sådan och demonstration.
 • DSLR på teleskopet
  Vi fotar med systemkamera gemensamt på en vanlig ”obskväll”. Ta med egen Nikon eller Canon.
 • (Höstdagjämning) Vad innebär det?

Studiebesök

 • Studiebesök till andra astronomiföreningar
  Resa till andra föreningar och kika på vad de har eller vad de gör, t ex Uppsala eller Ericsson.
 • Långresa till mörk plats
  Långresa till mörka ställen utanför Stockholm. Öland, Gotland, Namibia, etc
 • Solförmörkelseresa 2024
  Koordinera resa till USA 2024 – platser, tips om hotell, gemensam hyrbil etc

2022-10-11 Visning i Magnethuset

En öppen visning för 12 personer. Förevisare var Göte Flodqvist och Bernt Balkh. Göte berättade om STAR och astronomi för besökarna. I kupolen riktade Bernt in och körde teleskopet mot Saturnus, Jupiter med sina 4 månar, vår egen kära måne och dubbelstjärnan Albireo.

Text: Bernt Balk

Drönarfoto ner genom kupolens spaltöppning. Bernt Balkh riktar in teleskopet inför visningen

2022-09-24 Astronomins Dag Och Natt (ADON)

Astronomins Dag och Natt gick bra. Men det kom inte så mycket folk som vanligt. Vi hade ca 40-50 besökare. Senare delen av kvällen kunde vi visa Jupiter i teleskopet till besökarnas glädje. Föredraget var populärt trots att det inte var helt fullsatt denna gång.

Ett stort TACK till Kiwako Okuma som arrangerade, och till alla STARar som kom och hjälpte till!

Text: Katarina Art

Glada besökare i kupolen.
Foto: Jan Zettergren

2022-09-24 PR-STELLA 2022

PR-STELLA årgång 2022 trycktes i samband med Astronomins dag och natt (ADoN) den 24 september 2022. Tidningen är tänkt som en inkörsport till astronomin och amatörastronomin i synnerhet för nybörjaren men att även att ge något till dem som kommit lite längre med sin hobby.

  PR-STELLA 2022 (läs hela tidningen här)

Intresserade besökare när STAR höll Öppet Hus
på Kulturnatt Stockholm

Foto: Bengt Rutersten

Innehåll i PR-STELLA 2022

 • Föreningen STAR
 • Hur börjar man med amatörastronomi?
 • Om månen och förmörkelser
 • Stjärnfall/meteorregn
 • Planeterna
 • En observationskväll på Ingarö
 • Observationsplatser
 • Om teleskop för amatörastronomer
 • Astronomiska hjälpmedel
 • Astrofoto
 • Bildbehandling av astronomifoton
 • Lär dig mer om astronomi
 • …plus en hel del fina bilder tagna av STAR:s medlemmar