Projekt: Upprustning av Saltsjöbadens observatorium

Ny observatoriechef i Saltis

Jag heter Henrik Claesson Pipping och har av styrelsen fått förtroendet att vara observatoriechef i Saltsjöbaden. Jag är väldigt intresserad av observatoriet där, anledningen är att min far var doktorand där på 60-talet och jag har bott några år på observatoriet. Jag har varit medlem i STAR många år, men inte varit särskilt aktiv i föreningen.

Sedan tidigare finns det en Saltisgrupp med tre medlemmar (Andreas Pettersson, Bengt Rutersten och Jan Appelqvist). Vi har utökat Saltis­gruppen med en ny medlem: Jacek Bielawski, bosatt i Saltsjöbaden och mycket intresserad av observatoriet.

Tidigare under året har Saltisgruppen installerat en push-to-montering (givare och handkontroll) av märke Argo Navis, på de två spegelteleskop som finns i den östra kupolen i Meridianhuset. Utbildning av förevisare pågår.

I den västra kupolen finns för närvarande inget teleskop, men vi ska bygga ett förhöjt golv så att man har större möjligheter att nå upp till ett teleskop. Diskussioner om ett lämpligt teleskop pågår. Själv har jag bekantat mig med astrografen som är ett fantastiskt instrument. Egentligen inte så användbart för oss amatörer, det är avsett för fotografering med stora glasplåtar, men det är intressant att få hantera ett proffsinstrument även om det är nästan 90 år gammalt.

Vi ses i Saltis!

Henrik Claesson Pipping