Observationsplats: Torö Stenstrand

Faktaruta
Källa
Lat/Long58°47'59"N 17°47'40"E
Torö Stenstrand (Google Maps)
Brightness1
(Ljusstyrka)
0,220mcd/m2World Atlas 2015
SQM221,73
(Blå zon3)
magnitud/bågsek2World Atlas 2015
1) Ljusstyrka i mätt från satellit. (Vad som strålar ut från jorden)
2) Sky Quality Meter är en kommersiell ljusmätare som mäter bakgrundsljus på natthimlen. (Vad som reflekteras tillbaka från himlen)
3) Bortle-värde. Himlens ljusstyrka i en 9-gradig skala (1-9) med färgkoder.

Torö Stenstrand ligger 61 km fågelvägen från Stockholms centrum (Observatorie­kullen).

Torö Stenstrand ligger på gränsen mellan ytter- och mellanskärgård med hav i stora delar av väderstrecken med tonvikt på sydliga sektorn. Den är trots det nåbar med bilväg som sista kilometerna blir av sämre kvalitet med en hel del gropar. Ingen vägbelysning, åtminstone inte nära. Området ligger vid Örens naturreservat och gränsar till gles sommarstugebebyggelse. Närmaste tätort är Nynäshamn en dryg mil åt nordost.

Avståndet från Stockholm C och närförorter är på gränsen till vad som kan ses som acceptabelt, omkring 75 km från Observatoriekullen men tidsmässigt en dryg timme på grund av småvägarna sista biten. Kan trots det vara intressant för de som bor mot Nynäshamn till.

Den specifika platsen är en liten parkeringsplats omgiven av låg tallskog som skymmer horisonten men som vid observationer av objekt högre upp borde gå bra. På parkeringen finns ett litet servicehus med toaletter. Jag tror inte belysning fanns på huset när när jag var och tittade. Det är möjligt att det har ändrats.

Som kuriosa kan sägas att platsen besöks av vågsurfingentusiaster som använder den närliggande stenstranden för vågsurfing året om. Jag såg själv hur de surfade på vågor som rullat in från södra Östersjön i mitten av december.

Transport

 

Torö Stenstrand – syd uppåt
Google (1000 m)

 

Torö Stenstrand – syd
Google Street View

 

Lämna ett svar