Observationsplats: Morarna

Faktaruta
Källa
Lat/Long59°04’59″N 18°16’58″E
Morarna (Google Maps)
Brightness1
(Ljusstyrka)
0,459mcd/m2World Atlas 2015
SQM220,93
(Grön zon3)
magnitud/bågsek2World Atlas 2015
1) Ljusstyrka i mätt från satellit. (Vad som strålar ut från jorden)
2) Sky Quality Meter är en kommersiell ljusmätare som mäter bakgrundsljus på natthimlen. (Vad som reflekteras tillbaka från himlen)
3) Bortle-värde. Himlens ljusstyrka i en 9-gradig skala (1-9) med färgkoder.

Morarna (Gålö brygga) ligger 30 km fågelvägen från Stockholms centrum (Observatorie­kullen).

Tyvärr har observationsplatsen på stenbryggan vid Morarna (längs vägen till Skälåker), blivit oanvändbar för astroövningar. Vägen som fortsätter förbi bryggan och sedan till marinan, längre bort, har fått vägbelysning.

Där står en högrest belysningsstolpe, men det var länge sedan lampan i den lyste om natten. Den starka belysningen från marinan, som ligger i slutet av vägen, skyms av en tät västerskog och irriterar inte alls. Likaså rakt österut skymmer en skog, men den är lägre än den väster ut. Söder-och norrhorisonterna är låga. Västliga eller östliga vindar är inga bekymmer. Sydliga vindar är problem. Bryggan erbjuder ett mycket stabilt underlag eftersom den är av betong. Biltrafiken på kvällar och nätter är minimal förbi bryggan. Råkar en bil komma från något håll, varslar strålkastar­ljuset i god tid innan den passerar. Båtar har angjort bryggan på natten under årens lopp. Observatören får då en paus och chans att berätta vad amatör­astronomi är för något för båtfolket.

Även om platsen lider svårt (för astronördar) av ljuset från Stockholm norrut, är sektorn öster till sydväst användbart mörk. Den korta (bil-) resvägen och restiden är attraktiv. Även vintertid är observations­platsen tillgänglig.

Transport

Hit åker jag med bil på mycket bra vägar. Nynäsvägen–Dalarövägen–Gålö–Skälåker. Sista kilometerna innebär att rådjur (många) och älgar (färre) konkurrerar om vägutrymmet så att skärpt uppmärksamhet anbefalles. Beroende på årstid kan övrig fauna göra sig påmind, som sträckande fåglar och hoande ugglor.

Morarna kommer först. Gul vägskylt pekar till höger, efter en större bygdegård på höger hand, på vägen till Skälåker. Denna grusväg leder så småningom till en liten brygga.

Morarna – norr uppåt
Google (1000 m)
Morarna

Lämna ett svar