Observationsplats: Kristineholm

Faktaruta
Källa
Lat/Long59°51’25″N 18°27’32″E
Kristineholm (Google Maps)
Brightness1
(Ljusstyrka)
0,517mcd/m2World Atlas 2015
SQM221,55
(Grön zon3)
magnitud/bågsek2World Atlas 2015
1) Ljusstyrka i mätt från satellit. (Vad som strålar ut från jorden)
2) Sky Quality Meter är en kommersiell ljusmätare som mäter bakgrundsljus på natthimlen. (Vad som reflekteras tillbaka från himlen)
3) Bortle-värde. Himlens ljusstyrka i en 9-gradig skala (1-9) med färgkoder.

Kristineholm ligger 61 km fågelvägen från Stockholms centrum (Observatorie­kullen).

Observationsplatsen ligger på åkern ungefär 100 meter nordost om markeringen (vid den gula pilen). Parkering sker bäst längs vägen (t ex vid den röda pilen). Det kommer inte så många bilar på natten.

Eftersom platsen ligger ute på ett fält så var försiktig under odlingssäsongen. Lämpligast att använda när det är frost och marken är fast. Det är en ganska hög horisont i alla riktningar på grund av träd.

Transport

 

Kristineholm – norr uppåt
Google (1000 m)

Lämna ett svar