Observationsplats: Björkviks brygga

Faktaruta
Källa
Lat/Long59°13’22″N 18°32’36″E
Björkviks brygga (Google Maps)
Brightness1
(Ljusstyrka)
0,418mcd/m2World Atlas 2015
SQM221,03
(Grön zon3)
magnitud/bågsek2World Atlas 2015
1) Ljusstyrka i mätt från satellit. (Vad som strålar ut från jorden)
2) Sky Quality Meter är en kommersiell ljusmätare som mäter bakgrundsljus på natthimlen. (Vad som reflekteras tillbaka från himlen)
3) Bortle-värde. Himlens ljusstyrka i en 9-gradig skala (1-9) med färgkoder.

Björkviks brygga ligger 29 km fågelvägen från Stockholms centrum (Observatorie­kullen).

Observationplatsen par préférence är välkända Björkviks brygga. Här håller STAR vanligtvis sina star-partyn. Egentligen är det på parkerings­platsen intill Björnö­reservatet som man brukar stå på. Den är mer vindskyddat och mer fri från biltrafik än själva bryggan. Här är gott om utrymme för både bilar och utrustning. Mycket mörk horisont från ost-nord-ost till söder. Västerut syns Stockholms ljus tydligt. En lokal marina ger en mer mental irritation än verklig ljusförorening. Görs observationerna längre ut på klipporna, söder om själva bryggan, reduceras detta problem till noll. Bussarnas strålkastare ibland stör observerandet, dock mest vid astro­fotografering.

Transport

Lätt att ta sig till Björkviks brygga på södra Ingarö med bil på bra asfalterade vägar. SL-bussar trafikerar bryggan.

 

Björkviks brygga
Björkviks brygga – norr uppåt
Google (1000 m)
Björkviks brygga – vy sydväst
Google Street View

Lämna ett svar