2021-04-08 STELLA nummer 1 2021

Nytt nummer av STELLA skickas ut i veckan. Det finns även att läsa på hemsidan (nya nummer av tidningen endast för medlemmar).

  STELLA nummer 1 2021

Triangelgalaxen M33 i stjärnbilden Triangeln.
Foto: Håkan Lundberg

Innehåll i nr 1 – 2021

 • Hänt i STAR
 • Ny styrelsemedlem
 • Grundläggande astronomi: Solen
 • Off the beaten path: Arp 242
 • Hängslen & svångrem
 • Positionering av DSLR på drivenhet
 • Kluring från ASP-nytt
 • Stjärnborttagningsprogrammet Starnet++
 • Solen och tiden
 • Om teleskop för amatörer
 • Korsord

2021-03-08 Måndagsmöte

Vi har börjat lära oss lite om att mötas på distans nu när vi inte kan använda Magnethuset pga. coronaregler. Så denna dag provade vi att köra vårt måndagsmöte via ZOOM som hade annonserats ut via ordförandens nyhetsbrev. Vi var inte så många deltagare denna första gång men vi hoppas bli fler. Inget särskilt program men vi pratade lite om observationsplatser, asteroidockultationer m.m. Trevligt och opretentiöst.

Några av deltagarna vid ZOOM-mötet

2021-03-01 Omodern astronomi

Ett videoföredrag via ZOOM där Göte Flodqvist berättade om sina erfarenheter av olika typer av astronomiska observationer innan digitalfoto kom in i bilden. Han använde också begreppet Oseriös astronomi i meningen att det kan vara intressant att göra observationer inom olika områden och med olika tekniker utan att ha något vetenskapligt syfte. Han presenterade ett antal konstruktioner som han experimenterat med.

Sudden Ionospheric Disturbance. Utbrott på solen med ökad röntgenstrålning kan påverka det reflekterande D-skiktet i jordens jonosfär. Göte hade med en egenutvecklad enkel radiomottagare avstämd till frekvensen 60 kHz och en pennskrivare kunnat detektera sådana utbrott. Principen är att avlyssna en avlägsen radiosändare där radiovågorna studsar mot D-skiktet. Om skiktets täthet fluktuerar blir radiosignalen starkare eller svagare och kan avläsas på en graf.

Magnetometer. Med en enkel konstruktion som Göte byggt runt en orienteringskompass och en pennskrivare kan man se när det är troligt att ett norrsken kommer att inträffa. Magnetometern mäter alltså den relativa styrkan i det jordmagnetiska fältet som ökar vid norrskenstillfällen. Götes beskrivning av sitt bygge resulterade i en artikel i den amerikanska tidskriften Sky & Telescope 1993. Även STARs sekreterare Mats Mattsson har byggt en magnetometer.

VLF-IE (Very Low Frequency – Ionospheric Emissions) är radiovågor på frekvenser mellan 100 Hz – 10 kHz som kan alstras i samband med magnetiska fenomen som norrsken eller åska. Med en enkel radiomottagare och en bandspelare hade Göte detekterat och spelat in visslingar och andra ljud som vågorna gav upphov till.

Spektrohelioskop. En mekaniskt avancerad anordning som Göte byggt för att observera solen i olika våglängder.

Dark Sky Meter eller Pitch Black Meter är ett instrument som Göte konstruerat för att få ett relativt värde på hur mörk himlen på en viss plats kan vara. Konstruktionen har beskrivits i Sky & Telescope 2001 och fått flera mer eller mindre professionella efterföljare.

Götes kameravridare

Göte har också konstruerat en kameravridare, en motoriserad anordning för att vid långtidsexponering få kameran att följa stjärnors rörelse över himlen.

Till slut kom Göte ändå in på ämnet Pretty Pictures där han använt modern digitalteknik för att fotografera olika himmelsobjekt. Han visade några fina bilder som tagits i Namibia och på Öland.

Ett intressant föredrag som visade att det finns mycket annat än astrofoto att ägna sig åt inom geo- och astrofysiken. 15 medlemmar deltog.

 

 

 

2021-02-15 Årsmöte

Årets viktigaste möte i föreningen är årsmötet. Detta år fick det genomföras digitalt via ZOOM och det gick ju bra det också. 21 medlemmar deltog hemifrån. Inga kontroversiella frågor avhandlades och styrelsen blev i stort sett oförändrad. Oscar Zanetta avgick ur styrelsen och ersattes av Tony Saers. Vi säger tack till Oscar Zanetta för hans insatser och hälsar Tony Saers välkommen. Vår revisor sedan 2013 Håkan Holmbeck avgick också och i stället valdes Anders Bohlin. Tack till Håkan och välkommen Anders!

OrdförandeVice ordförandeSekreterareKassörLedamotLedamotLedamotLedamot
Katarina ArtPeter MattissonMats MattssonGunnar LövsundGöte FlodqvistHåkan LundbergAnton VannesjöTony Saers
2 år2 år1 år1 år2 år2 år2 år2 år

 

Verksamhetsberättelse, bokslut och årsmötesprotokoll finns tillgängliga på hemsidan.

Vid årets slut 2020 var vi 229 medlemmar.

Text: Gunnar Lövsund

Årsmöte 2021 på Zoom

2020-12-15 STELLA nummer 3 2020

Nytt nummer av STELLA skickas ut i veckan. Det finns även att läsa på hemsidan (nya nummer av tidningen endast för medlemmar).

  STELLA nummer 3 2020 

IC 5067 inne i IC 5070 (Pelikannebulosan) i Cygnus.
Foto: Ivar Hamberg

Innehåll i nr 3 – 2020

 • Hänt i STAR
 • Bidrag från Planatariefonden
 • Nyhetsbrev från STAR
 • Astrofoto från Hälsingland i september
 • Off the beaten path: Abell 39
 • Adaptiv optik
 • Fotografera planeter med naken kamera
 • Planetvåren 2021
 • Korsord