2019-01-14 Föredrag om Astronomisk Kalender

Per Ahlin
Foto: Gunnar Lövsund

Per Ahlin, författaren till den årligen utgivna ”Astronomisk Kalender”, presenterade sin skapelse litet närmare. Boken på totalt 144 sidor är i första hand en genomgång av de viktigaste astronomiska händelserna som väntas äga rum under året, och har ett innehåll anpassat till en allmänorienterad läsekrets.

Stommen är 53 uppslag – ett för varje vecka – med kalender och tidpunkterna för Månens och Solens upp- och nedgång i Sverige och grannländerna, illustrerade med hjälp av linjer dragna på en schematisk Norden-karta. Vidare finns på varje veckouppslag en skiss över planeternas lägen i förhållande till Jorden och tips om någon ljus stjärna som eventuellt befinner sig nära Månen. Några extra sidor ägnas åt särskilda händelser sådana som Sol- och Månförmörkelser och Merkuriuspassagen. Dessutom innehåller boken ett antal artiklar, samt stjärnkartor som visar natthimlens utseende under olika tider på året.

Författaren svarar ensam för hela innehållet i boken, och att det överförs från hans dator till en form anpassad för tryckeriet. Det arbete som krävs brukar pågå från slutet av april till mitten av augusti varje år. Vi får hoppas att Per orkar fortsätta – det är hans avsikt i alla fall – och förlaget har inte ändrat sina planer på att årligen trycka och ge ut 3000 exemplar av Astronomisk Kalender.

Text: Bertil Forslund. 

2018-12-10 Luciafest

Vår hösttermin avslutades som sig bör med att vi firade Lucia fast utan Lucia och lite för tidigt. Hur som helst är det alltid trevligt att träffas. Det bjöds på glögg, kaffe, lussebullar och hembakade pepparkakor (tack Katarina). Den sedvanliga kluriga frågesporten vanns av Jan Art som fick en kalender från Sky & Telescope.

Text: Gunnar Lövsund
Foto: Katarina Art


2018-11-26 Astrofotokväll

Den här kvällen hade vi besök av medlemmen Mats Lundblad som är en av grundarna till SAK (Stockholms Amatörastronomiska Klubb), alltså föregångaren till STAR. Han gav oss lite historik från den gamla tiden och påtalade att det nästa år är 55 år sedan starten. Tidningen hette då Polaris. Han visade också några kort av bl.a. kometen Hale-Bopp.

Bernt Balkh har stuga på den vackra ön Kökar på Åland. Där är ordentligt mörkt vilket han visade med några nattbilder. Kanske ordnar vi en resa dit kommande höst.

Katarina Art hade lyckats ta bilder på en präktig solhalo med bisolar samt nattlysande moln (NLC).

Håkan Lundberg hade ägnat sig åt smalbandsfoto av nebulosor. Bl.a. gjorde han reflektionen att smalband går fint för emissionsnebulosor men dåligt för reflexionsnebulosor.

Bengt Rutersten visade fina bilder av Jupiter och Månen med det s.k. Lunar X, en formation som vid viss belysning ser ut som ett X. Dessutom lite bilder från Ölandsträffen Sagittarius och kometen 21P/Giacobini-Zinner.

Anton Vannesjö har nyligen börjat med astrofoto och fått blodad tand. Så nu hade han skaffat ett Maksutov-Newton teleskop på en HEQ5-montering. De bilder han visade av galaxerna M81 och M33 lovar en god fortsättning.

Gunnar Lövsund hade också kört smalbandsfoto av bl.a. Bubbelnebulosan och Slöjnebulosans östra och västra del.

Text: Gunnar Lövsund

2018-10-20 Städdag i Magnethuset

Hans-Eric Barner fixar golvet i stora salen.

Åtminstone 1 gång om året behövs en ordentlig rengöring av vår föreningslokal i Magnethuset. Med alla medlemmar och besökare som kommer hit så blir det smutsigt och rörigt trots att man hjälpligt försöker hålla någon slags ordning. Den här gången var vi 7 stycken som fejade överallt.

Text och foto: Gunnar Lövsund

Kim Gashi röjer upp i inre rummet.
Stellas redaktör Bertil Forslund putsade fönster men tog även ett tag i entrén.
Göte Flodqvist tog hand om kupolen med teleskopet.
Mikael Haraldsson ser nöjd ut med resultatet av städningen.