2024-02-12 Årsmöte

Årsmötet genomfördes med 17 närvarande i Magnethuset. Ny i styrelsen blev Lotta Spångberg, som vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs till sekreterare.

Revisorerna Johnny Rönnberg och Anders Bohlin omvaldes på 1 år vardera. Även valberedningen med Bernt Balkh och Hans-Eric Barner omvaldes på 1 år.

År 2024 har alltså styrelsen följande sammansättning:

OrdförandeVice ordförandeSekreterareKassörLedamotLedamotLedamot
Katarina ArtPeter MattissonLotta SpångbergGunnar LövsundTony SaersHåkan LundbergMats Mattsson
Kvarstår 1 årKvarstår 1 årNyval 1 årOmval 2 årOmval 2 årKvarstår 1 årOmval 2 år

 

Verksamhetsberättelse, bokslut och årsmötesprotokoll finns tillgängliga på hemsidan.

Vid årets slut 2022 var vi 253 medlemmar. En ökning med 2 medlemmar sedan 2022.

Lämna ett svar