2023-01-09 Förevisarträff

Ordförande och förevisarchef Katarina Art höll en information till de som är anmälda som förevisare. Vad ska man prata om, hur använda hjälpmedlen, hur öppna kupolen och hur använda teleskopet var en del av informationen.

I dagens läge är det alltför få som vill ställa upp och berätta för besökare om astronomi på ett enkelt sätt och visa vårt teleskop. Det är visserligen en del detaljer att lära sig som förevisare men alla kan ju lära sig. Nu har vi tyvärr fått ställa in ett par visningar under vårterminen i brist på förevisare. Och därmed missar vi inkomster!

Lämna ett svar