2021-10-11 Workshop om PHD2

Håkan Lundberg ledde ett samtal om autoguidningsprogrammet PHD2 och några åtminstone för mig okända funktioner i programmet. För de oinvigda så används PHD2 för att se till att teleskopmonteringen hålls stabilt inriktad mot en guidestjärna under den tid en långtidsexponering pågår. Ur de loggfiler som skapas i PHD2 går det att utläsa mycket om den använda monteringens fel och brister. Bl. a. storlek på det periodiska felet beroende på kugghjul i monteringen eller backlash. Håkan nämnde att backlash-fel kan man glömma om man guidar med rätt fart (0,5 till 0,85 gånger RA-drivningen). Med programmet PHD2 Log Viewer kan man göra frekvensanalys och få statistik ur de loggade kurvorna.

En intressant funktion i PHD2 är möjligheten till multistar guiding. Genom att guida på flera stjärnor minskar inverkan av seeingen.

Jag upplevde det som att en helt ny värld inom guidning öppnade sig. Tyvärr var vi bara 3 initierade deltagare i workshopen. Några nya medlemmar lyssnade också.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar