2017-04-03 Ljuset finns i Lund – Vad kan MAX IV lära oss?

Ordförande Peter Nerman höll kvällens föredrag. I sin yrkesroll som materialforskare på Scania har han stort intresse av den stora anläggningen MAX IV för röntgenundersökningar som finns i Lund. Det är världens f.n. överlägset kraftigaste synkrotronljus-källa. Anläggningen består av en linjäraccelerator där elektroner accelereras upp till mycket nära ljushastighet och sedan förs in i två olika stora lagrings-ringar. Här har svensk ingenjörskonst firat triumfer genom unika elektromagnetiska konstruktioner för att undvika supraledande magneter i avlänkningssystemen. Från dessa ringar kan elektronstrålen, som är mindre än ett hårstrå i diameter, länkas ut till olika stationer för undersökningar i röntgenområdet. Här öppnar sig fantastiska möjligheter att studera ultrasnabba processer i material vid hög temperatur och med hög upplösning. Man kan genomlysa t.ex. en dieselmotor i arbete för att se hur den fungerar inuti. Även processer i levande material kan studeras. Som exempel gavs muskelarbetet i en fluga i flykt. För läkemedelsindustrin är MAX IV intressant för att undersöka proteiner.
Ett mycket intressant föredrag som gav upphov till många frågor från åhörarna.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar