2016-02-22 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma beslutades om stadgeändringar. Den viktigaste ändringen innebar att endast  halva styrelsen kan väljas vid årsmötet. På det sättet säkras en kontinuitet i styrelsearbetet. En annan ändring var att styrelsens storlek minskas från högst 10 till högst 8 personer. Den styrelse som valdes blev följande:

OrdförandeVice ordförandeSekreterareKassörLedamotLedamotLedamot
Peter NermanPeter MattissonMats MattssonGunnar LövsundGöte FlodqvistHåkan LundbergLinda Rosendahl
2 år1 år2 år2 år1 år1 år1 år

 

Rickard Billeryd (t.h.) avtackas med blommor och presentkort av Nippe Olsson.

Efter mötets avslutande avtackades Rickard Billeryd för sin mångåriga gärning i styrelsen. Rickard var med redan vid grundandet av amatörastronomiföreningen SAK, sedermera STAR, på 1960-talet. Han har varit en stark drivkraft bakom att vi fått tillgång till observatorierna i Saltis och föreningslokalen i Magnethuset. Med sin praktiska bakgrund som elektriker har han också drivit våra renoveringsarbeten på bägge platserna. Men så är han också hedersmedlem.

Lämna ett svar