2016-01-30 Inventering i Saltis

Under årens lopp har det hunnit samlas massor av prylar i vårt Meridianpassagehus i Saltis. Nu gjorde vi ett ryck för att gå igenom vad som kunde sparas respektive slängas. Vi var 5 medlemmar som skulle avgöra sakernas fortsatta öden. Här fanns bl. a. oscilloskop och annan gammal elektronik, lådor med fina okular och andra tillbehör till Zeissteleskopet (sparas förstås), foton och kamerautrustning efterlämnade av hedersmedlemmen Lennart Dahlmark, gamla reprokameror och diverse metallplåtar och –rör. Ett par bilar lastades med sånt som skulle gå till skroten/återvinningen. En del togs in till Observatoriekullen. En nyttig dag, men fortfarande behövs lite efterarbete.

Meridianpassagehuset med sina två kupoler.

 

Göte Flodqvist kramar ett fynd? En gammal
astrokamera.

 

Nöjda efter väl förrättat arbete är fr. v. Peter Nerman, Tore Månsson, Nippe
Olsson och Göte Flodqvist. Gunnar Lövsund bakom kameran likaså.

Lämna ett svar