2015-05-11 Så här föds stjärnor

Tore Månsson

Tore Månsson, STAR-medlem, förklarade på ett mycket pedagogiskt sätt för oss andra om processer och förutsättningar for att stjärnor ska bildas. Han utgick ifrån det välbekanta Herzsprung-Russeldiagrammet, som visar fördelningen av stjärnor med avseende på ljusstyrka, temperatur, färgindex och livslängd. Här kan man följa en stjärnas utveckling. I mycket korta drag bildas protostjärmor ur interstellära gas- och stoftmoln (temperatur 10-30 °K) som kollapsar p g a gravitation eller påverkan från t. ex. supernovor. Dessa protostjärnor har en temperatur runt 4000 °K i centrum. Gravitationen komprimerar stjärnmassan och temperaturen ökar. Vid 107 °K tänds stjärnan. Processen kan ta mellan 10 000 och 100 000 000 år beroende på massan. Ur resterna av molnet som bildat stjärnan kan planeter bildas. Stjärnan kommer nu att förbränna väte under större delen av sin livstid, som kan variera från några miljoner år till 100 miljarder år. Ju tyngre stjärna desto kortare livslängd. Tore kommer i ett senare föredrag tala om stjärnors vidare utveckling till slutfasen samt om planetbildning. Det ser vi fram emot

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar