2015-04-20 Om åldersbestämning av bergarter

Docent Åke Johansson från Naturhistoriska Riksmuseet höll ett intressant föredrag 0m geologi. På sidan 10 i STELLA nr 2 2015 ger oss Karsten Jöred en sammanfattning.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar