2015-02-02 Hur jag observerade med rymdteleskopet

I förra numret av Stella fanns en notis om att vår Peter Mattisson hade initierat en kometobservation med ett rymdbaserat teleskop. Den här kvällen berättade han detaljerat om hur det hela hade gått till. Kanske ett nytt verksamhetsområde för amatörastronomer? På sidorna 12-14 i STELLA nummer 1 2015 skriver Peter om sitt bidrag till vetenskapen.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar