2014-09-08 Astrofotokurs (Del 1)

Höstens stora satsning var astrofotokursen. 25 medlemmar (vilket var maximum) hade anmält intresse. Kunskapsnivån på kursdeltagarna varierade stort från ingen erfarenhet till flera år. Kursen avsåg att täcka in alla aspekter på astrofoto såsom foto med enkel kamera utan drivning till motordriven montering med CCD-kamera och bildbehandling. Således något for alla. På sidorna 10 – 12 finns en rapport från kursen. Kursmaterialet finns också upplagt på www.starastro.org.

Astrofotografering med stillastående kamera

Astrofotokursens första del genomfördes vid ett tillfälle, måndagen 2014-09-08. Här delade Göte Flodqvist och Peter Nerman på presentationen. Göte Flodqvist visade bilder på vad som är intressant ur astronomisk synvinkel och med utvidgning av fotografering av mer generella atmosfäriska fenomen. Peter Nerman gick igenom historiska perspektivet och ett antal praktiska synpunkter på utrustning. 22 kursdeltagare fanns på plats, 2 st föranmälda avstod från att närvara.

Text: Gunnar Lövsund och Peter Nerman

Lämna ett svar