2014-02-24 Geodesi, gradmätningar m m

Karsten Jöred, STAR, höll ett intressant föredrag om hur man kommit fram till att jorden ar en potatis. I alla fall att jorden har en potatisform, dvs lite knölig och oregelbunden. I stort är den förstås ett klot. Geodesi handlar alltså om att bestämma jordens form, som man intresserat sig for redan från biblisk tid. Olika kartprojektioner, såsom Mercators projektion, stereografisk projektion etc har utvecklats för att beskriva jorden på ett tvådimensionellt sätt, vilket aldrig kan bli helt riktigt. Särskilt intressant var det att höra om Pierre de Maupertuis gradmätningsexpedition till Lappland 1736 for att mäta jordens avplattning mot polerna. Ett fantastiskt arbete i väglöst land. Med nutida satelliter kan man göra mycket noggranna mätningar av formen. Långt tillbaka i tiden trodde vissa människor att jorden var platt, medan andra konstaterade att den var klotformig. Mätningar visade långt senare att formen var en rotationsellipsioid och ännu senare att den är en geoid. Titta gärna på Wikipedia för närmare beskrivningar!

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar