2013-03-18 Nyheter från Solen

Solforskaren docent Dan Kiselman från Kungliga Vetenskapsakademins institut för solforskning berättade på ett engagerat och intresseväckande sätt om solforskningens historia, nutid och framtid med tonvikt på Sveriges insatser. Swedish Solar Telescope på La Palma är det vassaste teleskopet i världen när det gäller upplösning. Minsta detaljen som kan ses på solytan är 75 km. Dan talade om vilka förutsättningarna är for att göra vetenskapliga solobservationer, varför man studerar solen och vilka olösta frågor som fortfarande finns. Vi ser fram mot flera föredrag vartefter frågorna får sina svar.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar