2012-11-19 Venuspassagers regelbundenhet

Var mångårige (i dubbel bemärkelse) medlem Hans Riesel, docent i matematik, gav oss den matematiska bakgrunden till att planeten Venus passerar framför solskivan med viss regelbundenhet. Vi har fatt uppleva två passager med c:a 8 års mellanrum (2004 och 2012). Från den senaste dröjer det ca 105,5 år till nästa och sedan upprepas mönstret. Om man utgår från en viss Venuspassage kommer en ny sådan att inträffa när jorden och Venus åter befinner sig i samma läge i rymden i förhalande till solen.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar