2011-11-07 Att segla efter stjärnorna

STARs egen flitige föreläsare Karsten Jöred berättade om navigation till sjöss från urminnes tider till nutid. Innan datorer och GPS fanns tillgängliga var det solen och stjärnorna man fick förlita sig till. Genom att mäta solens höjd över horisonten med olika instrument, såsom Jakobsstav och sextant, kunde man sedan århundraden tillbaka bestämma sin latitud. Att bestämma sin longitud var dock länge ett stort problem. Man fick använda sig av ”död räkning” med fartmätare och otillförlitliga tidmätare, t ex timglas. Farliga situationer kunde uppstå när man inte visste var man var. 2000 man omkom 1707 när en engelsk flotta gick på grund i dimma när man närmade sig England. Inte förrän en tillförlitlig kronometer konstruerats och nollmeridianen bestämts var det möjligt att exakt faststalla sin position till sjöss. Om allt detta kunde Karsten, som också är navigationslärare, berätta massor på ett underhållande sätt.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar