2006-04-24 En (o)vanlig måndagskväll på STAR

Vissa kvällar anger programmet endast ”Öppet hus”, när t. ex. styrelsen sammanträder i inre rummet. De kvällarna är dock ibland lika intressanta som de mera schemalagda. Antalet besökare tycks mig lika stort som vanligt, och ofta bildas små grupper av 2-5 medlemmar, som diskuterar för dem intressanta ämnen. Ibland är det istället något mer eller mindre spontant arrangemang av en medlem.

Så var fallet den 24/4 – Lars Karlsson ville testa ett nästan färdigt föredrag om optik och annan för oss närliggande fysik, samt dess tillämpning. Föredraget ackompanjerades av arton PowerPoint-bilder, de flesta med relevanta nomogram/diagram/illustrationer. Materialet skall vara tillgängligt som PDF (Acrobat) – dokument under hans hemsida : http://Web.comhem.se/~u81806673/Astronom/astronomy/astrooptik.pdf. Det uttalade syftet med presentationen är ”Att välja ett optimalt anpassat objektiv till CCDkamera för högupplöst astrofotografering”, men Lars gav under tiden många inblickar i konstruktion och funktionssätt för både lins och spegeloptik, filter, analoga kameror och film, Webbkameror och CCD-chips och deras readout-kretsar och annan elektronik, pixelarrangemang, färgkänslighet, filter, samt programvaror för kamerastyrning och bildbehandling mm. Fysikalisk/tekniska termer förklarades, såsom FWHM, Airydisk, Rayleighkriterium, seeing, Nyquistvillkor, bleeding, sampling, drizzling, avfaltning.

Dessutom gav det åtminstone mig egna aha-upplevelser lite utanför presentationens tema – jag hade just veckan innan drabbats av stora vita hörn på vanliga digitalkamerabilder med 60 sek exponering på högsta känslighet. Dessutom förklarade Lars varför min kamera verkar ta mer än dubbel tid för långa exponeringar – den tar en ”svartbild” och subtraherar den för att få bort ”heta pixlar”!

Text: Björn Gimle

Lämna ett svar