2021-03-01 Omodern astronomi

Ett videoföredrag via ZOOM där Göte Flodqvist berättade om sina erfarenheter av olika typer av astronomiska observationer innan digitalfoto kom in i bilden. Han använde också begreppet Oseriös astronomi i meningen att det kan vara intressant att göra observationer inom olika områden och med olika tekniker utan att ha något vetenskapligt syfte. Han presenterade ett antal konstruktioner som han experimenterat med.

Sudden Ionospheric Disturbance. Utbrott på solen med ökad röntgenstrålning kan påverka det reflekterande D-skiktet i jordens jonosfär. Göte hade med en egenutvecklad enkel radiomottagare avstämd till frekvensen 60 kHz och en pennskrivare kunnat detektera sådana utbrott. Principen är att avlyssna en avlägsen radiosändare där radiovågorna studsar mot D-skiktet. Om skiktets täthet fluktuerar blir radiosignalen starkare eller svagare och kan avläsas på en graf.

Magnetometer. Med en enkel konstruktion som Göte byggt runt en orienteringskompass och en pennskrivare kan man se när det är troligt att ett norrsken kommer att inträffa. Magnetometern mäter alltså den relativa styrkan i det jordmagnetiska fältet som ökar vid norrskenstillfällen. Götes beskrivning av sitt bygge resulterade i en artikel i den amerikanska tidskriften Sky & Telescope 1993. Även STARs sekreterare Mats Mattsson har byggt en magnetometer.

VLF-IE (Very Low Frequency – Ionospheric Emissions) är radiovågor på frekvenser mellan 100 Hz – 10 kHz som kan alstras i samband med magnetiska fenomen som norrsken eller åska. Med en enkel radiomottagare och en bandspelare hade Göte detekterat och spelat in visslingar och andra ljud som vågorna gav upphov till.

Spektrohelioskop. En mekaniskt avancerad anordning som Göte byggt för att observera solen i olika våglängder.

Dark Sky Meter eller Pitch Black Meter är ett instrument som Göte konstruerat för att få ett relativt värde på hur mörk himlen på en viss plats kan vara. Konstruktionen har beskrivits i Sky & Telescope 2001 och fått flera mer eller mindre professionella efterföljare.

Götes kameravridare

Göte har också konstruerat en kameravridare, en motoriserad anordning för att vid långtidsexponering få kameran att följa stjärnors rörelse över himlen.

Till slut kom Göte ändå in på ämnet Pretty Pictures där han använt modern digitalteknik för att fotografera olika himmelsobjekt. Han visade några fina bilder som tagits i Namibia och på Öland.

Ett intressant föredrag som visade att det finns mycket annat än astrofoto att ägna sig åt inom geo- och astrofysiken. 15 medlemmar deltog.

 

 

 

2021-02-15 Årsmöte

Årets viktigaste möte i föreningen är årsmötet. Detta år fick det genomföras digitalt via ZOOM och det gick ju bra det också. 21 medlemmar deltog hemifrån. Inga kontroversiella frågor avhandlades och styrelsen blev i stort sett oförändrad. Oscar Zanetta avgick ur styrelsen och ersattes av Tony Saers. Vi säger tack till Oscar Zanetta för hans insatser och hälsar Tony Saers välkommen. Vår revisor sedan 2013 Håkan Holmbeck avgick också och i stället valdes Anders Bohlin. Tack till Håkan och välkommen Anders!

OrdförandeVice ordförandeSekreterareKassörLedamotLedamotLedamotLedamot
Katarina ArtPeter MattissonMats MattssonGunnar LövsundGöte FlodqvistHåkan LundbergAnton VannesjöTony Saers
2 år2 år1 år1 år2 år2 år2 år2 år

 

Verksamhetsberättelse, bokslut och årsmötesprotokoll finns tillgängliga på hemsidan.

Vid årets slut 2020 var vi 229 medlemmar.

Text: Gunnar Lövsund

Årsmöte 2021 på Zoom

2020-12-14 Astrofotokväll

Astrofotokvällen 2020-11-30 drog ut på tiden eftersom det visades en uppsjö av fina bilder och flera fotografer inte hann visa sina resultat.

Nu blev det ett nytt möte via ZOOM. Vår nye medlem Henrik Sjöström var visserligen nybörjare inom astrofoto, men visade ändå fina resultat. En lyckad bild på månen hade tagits med en mobilkamera genom ett Dobsonteleskop med 150 mm öppning. Efter uppgradering av sin utrustning med bl.a. en modifierad kamera hade det blivit bilder på olika galaxer, nebulosor, kometer och stjärnhopar. Lovar gott för framtiden. Katarina Art hade intresserat sig för månen på olika sätt: månen på dagen, månförmörkelse, månen och Venus. Hon hade även fina bilder på en halo runt solen, en regnbåge, jordskuggan och kometen Neowise. Bernt Balkh hade fotat från Åländska Kökar där han har en stuga på en mörk plats. Till slut visade Bengt Rutersten excellenta foton på nebulosorna Pelikanen, Orion, IC410 (Grodynglen), M97 (Ugglan) och den lilla planetariska nebulosan NGC2438 i den öppna stjärnhopen M46.

Kommande aktiviteter i STAR

För mer info se under meny Kalender

2020-11-30 Astrofotokväll

För första gången körde vi astrofotokvällen på Internet via ZOOM. 9 medlemmar deltog och 5 hann visa och berätta om sina bilder.

Curt Olsson visade en lyckad bild av Mars tagen med ett 14 tums teleskop i Saltsjöbaden. Gunnar Lövsund hade några bilder på nebulosor, kometer och Mars. Göte Flodqvist hade inga egna foton men visade snygga foton av komet NEOWISE tagna med fasta kameror uppsatta i Österrikes Alper. Håkan Lundberg visade foton tagna från Öland, bl.a. en fantastiskt detaljerad bild av galaxen M33. Bengt Rutersten fotar mycket från sin balkong i Farsta. I år har det blivit extra mycket p.g.a. covid-19. Hans serie av Marsfoton gick inte av för hackor

Tiden gick fort och vi beslöt gemensamt att de återstående bilderna skulle visas vid en ny session 2 veckor senare.