2018-10-01 PixInsight – ett program för bildbehandling

Roger Wallberg presenterade och demonstrerade programvaran, som finns att köpa och ladda ner från nätet. Det är modernt och kraftfullt och skall hjälpa astrofotografen att bearbeta sina råbilder enligt schemat:

  • Samla in data
  • Ta fram Masters för Bias, Darks och Flats och ”stacka” dem efter ”cosmetic correction”, ”debayering”, ”alignment” och ”local normalization”.
  • Göra en linjär bearbetning efter färgkalibrering och brusreducering.
  • Göra en olinjär slutbearbetning av brus och skärpa samt färg, enligt tycke och smak, och slutligen ”stretching”.

Programbeskrivningen som medföljer är förstås innehållsrik och detaljerad. Roger tipsade därför om några bra stödtexter, tillgängliga på nätet, som: ”Calibration and Stacking in PixInsight” av Richard Bloch och ”Basic Image Processing in PixInsight 1.8”.

Slutligen gjorde Roger en demonstrationskörning av programmet på några foton som han själv tagit med sin Celestron C11.

Text: Bertil Forslund

2018-09-24 Sequence Generator Pro

Håkan Lundberg presenterade programmet som kan hjälpa en att planera och utföra astrofotografering genom teleskop, stort som litet. Då talar vi inte bara om att plåta enstaka stjärnor eller galaxer, utan hela serier av objekt natten igenom, och det utan krav på operatörens ständiga närvaro. Det finns för nedladdning från Nätet – med en gratis testlicens som räcker 45 dagar om man vill prova först. Väljer man att köpa licensen går den på 99 USD för användning till max tre teleskop.

Till sin struktur är programmet uppbyggt kring olika sekvenser med objekt, sådana som slutartider, filter, ”darks” m.fl. Det har en planeringsdel, för vilken fordras anslutning till datanätet, men annars räcker för körning strömmen från batteri. Utrustning som stöds är, förutom teleskopet och dess fokuserare, kamera, filterhjul, autoguider, ”flat box” m.m., men också observatoriefunktioner som stängning/öppning samt väder- och temperaturövervakning. Målets namn och position, lägsta höjd över horisonten m.m. behöver anges, liksom tidpunkt för exponeringar. Några sajter från vilka man kan importera data för objekt är: ”Astro Planner”, ”Deep-Sky Planner” och ”Starry Nights”

Håkan avslutade med en demokörning på stor-dia och lovade att för säkerhets skull återkomma med en kort beskrivning av programmet i en kommande STELLA.

Text: Bertil Forslund

2018-09-10 Solförmörkelser – min passion

Ett intressant föredrag av Peter Nerman. Peter gav oss en vetenskaplig och historisk version av Solförmörkelser. Bland annat berättade han att Stonehenge redan för cirka 5 000 år sedan med hjälp av små hål och flyttbara stenar höll reda på Sol- och Månförmörkelser. Babylonierna var för cirka 5 400 år sedan medvetna om Saros-cykeln som styr Solförmörkelser.

Text: Nippe Olsson

 

2018-05-28 Vårfest

Samling vid grillen.
Foto: Gunnar Lövsund

Bättre våravslutning kan det knappast bli: varmt och vackert väder, syrendoft, koltrastkvitter och grillad korv i olika former på gräsmattan bredvid Gamla Observatoriet. Den nyss tillträdda tillförordnade ordföranden presenterades: Katarina Art – en veteran, medlem sedan flera år och med erfarenhet från tidigare ordförandeskap. Hon startade direkt med 13 tipsfrågor. Temat denna gång var läkemedelsnamn. Vi som pluggat hårt på Astronomi inför detta tillfälle var körda och satt där med veckade pannor. Vinnare blev Bernth Lundström, som generöst delade priset, en chokladkartong, med resten av församlingen.

Text: Bertil Forslund

Tipsvinnaren Bernth Lundström får priset av Katarina Art.
Foto: Gunnar Lövsund

2018-05-07 Vintergatans centrum – vad döljer sig där?

Tore Månsson presenterade vår egen spiralgalax (stavspiral?) litet närmare. Hur man tror att den ursprungligen bildats genom sammanslagning av flera dvärggalaxer, och om spännande tilldragelser just nu i de centrala delarna. Dessa tycktes ju opåverkbart dolda för observationer i synligt ljus bakom täta gas- och stoftmoln, men på senare år har man med hjälp av mätningar vid radio- och röntgenvåglängder avslöjat dramatiska skeenden där inne. En huvudroll verkar Sgr A* ha – en stark radiokälla och också med stor aktivitet i röntgenområdet. Allt tyder på att där finns ett svart hål i storleksordningen 4 miljoner solmassor, men ändå med en utsträckning mindre än vårt solsystems. Uppskattningen grundar sig bl.a. på den korta omloppstiden, 16 år, för stjärnan SO 2 runt Sgr A* i en elliptisk bana med halva storaxeln 970 AU (astronomiska enheter, 1 AU = 150 miljoner km). Om allt det intressanta som tydligen finns i Vintergatans centrum: molekylära moln som Sgr B2, intensiv stjärnbildning, tecken på att materia slukas av det Svarta hålet, rester av en tidigare aktiv galaxkärna m.m., har vi bett Tore återkomma till i en artikel i STELLA.

Text: Bertil Forslund