2019-04-08 Astroloppis

Som det berättades om i förra numret av Stella så skulle Magnethuset renoveras och därför var vi tvungna att inventera och packa ner våra prylar för magasinering ett tag. En hel del kunde dock gå till den loppis vi hade i Magnethuset denna kväll. Borden blev ganska välfyllda med böcker, tidningar, optik, kameror och teleskop. Förhållandevis många besökare var intresserade men ändå blev det mycket att köra bort efteråt. Vårt gamla LX200-teleskop gav dock en hyfsad slant till STARs kassa. Den nöjde köparen tog det under armen och skulle åka T-bana hem. Hoppas det gick bra.

Text och foto: Gunnar Lövsund


2019-02-18 Årsmöte

Årsmötet genomfördes i god ordning. Det leddes av tf ordförande Katarina Art. 2018 års ekonomiska resultat blev ett plus på 11 233,88 kr, mycket beroende på att Stella nr 3-2018 skulle betalas först i januari 2019. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen vilket stämman röstade för.

Till ny ordförande valdes Katarina Art och till nya styrelseledamöter valdes Oscar Zanetta och Anton Vannesjö. Revisorerna Håkan Holmbeck och Johnny Rönnberg fick fortsatt förtroende. Till valberedning återvaldes Hans-Eric Barner och Bernt Balkh.

Styrelsen för 2019 ser då ut på följande sätt:

OrdförandeVice ordförandeSekreterareKassörLedamotLedamotLedamotLedamot
Katarina ArtPeter MattissonMats MattssonGunnar LövsundGöte FlodqvistHåkan LundbergAnton VannesjöOscar Zanetta
2 år2 år1 år1 år2 år2 år2 år2 år

 

Medlemsavgiften för 2020 beslöts att höjas till 180 kr för fullbetalande och kvarstå med 100 kr för ungdomar under 26 år. Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll finns tillgängliga på hemsidan.
Vid årets slut 2018 var vi 289 medlemmar.

Text: Gunnar Lövsund

2019-02-11 Presentation av STARs nya hemsida

Vår nya hemsida är nu driftsatt sedan december 2018. Plattformen för den gamla hemsidan kunde av tekniska skäl inte längre uppdateras. Problemet hade varit känt sedan lång tid tillbaka och arbetet med en ny sida hade pågått under i stort sett hela 2018. En grupp bestående av Håkan Lundberg, Andreas Pettersson och Johan Olzén gjorde utvecklingen. I samband med driftsättningen övertog Håkan Lundberg rollen som Webmaster från Johan Olzén, som skött den gamla sidan med den äran.

Håkan presenterade nu den nya hemsidan www.starastro.org och förklarade vad och hur man hittar där och alla funktioner. Innehållet är förstås till största delen hämtat från den gamla sidan, men utseendet är betydligt modernare. En del texter och bilder behöver dock uppdateras. I skrivande stund har Håkan lagt ner ett omfattande arbete med att skanna in alla nummer av tidningen Stella och många av dess föregångare Polaris.

Text: Gunnar Lövsund

2019-01-14 Föredrag om Astronomisk Kalender

Per Ahlin
Foto: Gunnar Lövsund

Per Ahlin, författaren till den årligen utgivna ”Astronomisk Kalender”, presenterade sin skapelse litet närmare. Boken på totalt 144 sidor är i första hand en genomgång av de viktigaste astronomiska händelserna som väntas äga rum under året, och har ett innehåll anpassat till en allmänorienterad läsekrets.

Stommen är 53 uppslag – ett för varje vecka – med kalender och tidpunkterna för Månens och Solens upp- och nedgång i Sverige och grannländerna, illustrerade med hjälp av linjer dragna på en schematisk Norden-karta. Vidare finns på varje veckouppslag en skiss över planeternas lägen i förhållande till Jorden och tips om någon ljus stjärna som eventuellt befinner sig nära Månen. Några extra sidor ägnas åt särskilda händelser sådana som Sol- och Månförmörkelser och Merkuriuspassagen. Dessutom innehåller boken ett antal artiklar, samt stjärnkartor som visar natthimlens utseende under olika tider på året.

Författaren svarar ensam för hela innehållet i boken, och att det överförs från hans dator till en form anpassad för tryckeriet. Det arbete som krävs brukar pågå från slutet av april till mitten av augusti varje år. Vi får hoppas att Per orkar fortsätta – det är hans avsikt i alla fall – och förlaget har inte ändrat sina planer på att årligen trycka och ge ut 3000 exemplar av Astronomisk Kalender.

Text: Bertil Forslund. 

2018-12-10 Luciafest

Vår hösttermin avslutades som sig bör med att vi firade Lucia fast utan Lucia och lite för tidigt. Hur som helst är det alltid trevligt att träffas. Det bjöds på glögg, kaffe, lussebullar och hembakade pepparkakor (tack Katarina). Den sedvanliga kluriga frågesporten vanns av Jan Art som fick en kalender från Sky & Telescope.

Text: Gunnar Lövsund
Foto: Katarina Art