2018-02-19 Årsmöte

Vid detta årsmöte avgick Peter Nerman som varit ordförande med den äran i tre år. Valberedningen hade inför mötet inte lyckats hitta ett förslag till ny ordförande och därmed uppdrog mötet åt den nya styrelsen att försöka sköta STAR utan ordförande. Vid det efterföljande konstituerande mötet fick styrelsen följande sammansättning:

OrdförandeVice ordförandeSekreterareKassörLedamotLedamot
VakantPeter MattissonMats MattssonGunnar LövsundGöte FlodqvistHåkan Lundberg
1 år2 år2 år1 år1 år

 

Revisorerna Håkan Holmbeck och Johnny Rönnberg fick fortsatt förtroende. Till valberedning valdes Hans-Eric Barner och Bernt Balkh. Medlemsavgiften för 2019 beslöts höjas något för medlemmar som fyllt 26 år, från 150 till 170 kr för att bl. a. kompensera för kraftigt höjda portoavgifter för STELLA. För ungdomar under 26 år blev avgiften oförändrad, dvs. 100 kr.

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar