2012-10-01 Universums accelererande expansion

Prof. Ariel Goobar

Ariel Goobar, professor i experimentell astropartikelfysik, höll ett spännande föredrag om ett ämne som givit årets Nobelpris i fysik. Han har själv deltagit i forskningen om universums expansion. Redan 1929 kunde Edwin Hubble konstatera att det fanns en expansion. Numera är forskarna överens om att universum dessutom expanderar i ökande takt. Men vilken kraft åstadkommer denna acceleration? Hittills finns inget svar på den frågan. Man räknar med 70 % repulsiv kraft och 30 % attraktiv kraft (gravitation).

Text: Gunnar Lövsund

Lämna ett svar